Kokemusasiantuntijoita kuullaan

Mitkä asiat vahvistavat kuntalaisen hyvinvointia Pyhäjärvellä, mitä tulisi kehittää, jotta hyvinvointi lisääntyisi. Muun muassa näihin kysymyksiin saa ottaa kantaa kuntalaisille suunnatussa hyvinvointikyselyssä.

 

Tänään keskiviikkona avautuu hyvinvointikysely Pyhäjärven kuntalaisille. Kokemustietoa keräävään kyselyyn voi vastata sekä sähköisesti kaupungin nettisivuilla että paperilla esimerkiksi kaupungintalolla, kirjastossa, terveyskeskuksessa ja Yläympyrän tuvalla. Myös tapahtumissa, joissa hyvinvointipalvelut ovat mukana, on mahdollisuus täyttää kyselylomake.

– Meillä on paljon tilastotietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja sairastavuudesta, mutta puuttuu kokemustietoa. Haluamme tietää, kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä ihmiset ovat elämäntilanteeseensa, Hyvinvointi-sote projektipäällikkö Arja Rantapelkonen sanoo.

– Tällainen kokemustiedon kysely on ensimmäinen Pyhäjärvellä. Saimme esitellä kyselyä jo ennakkoon Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointivastaaville ja se herätti mielenkiintoa.

Kysely kestää kolme viikkoa. Tulokset kootaan ja niistä kerrotaan muun muassa hyvinvointitapahtumassa 8. toukokuuta.

– Jokainen palaute käsitellään. Palautteet analysoidaan hyvinvointiryhmässä ja mahdolliset jatkotoimet annetaan saman tien vastuuhenkilöiden tehtäviksi. Odotamme kiinnostuneina kaupunkilaisten kokemuksia ja parannusehdotuksia. Vastaukset voivat olla jotain aivan muuta kuin me viranhaltijat ajattelemme.

Hyvinvointikyselyyn vastataan nimettömänä, kysytään vain muutamia taustatietoja, kuten ikäryhmä ja sukupuoli. Paperiset vastaukset pudotetaan suljettuihin laatikoihin.

Kysymyksiä on esimerkiksi tyytyväisyydestä omaan terveydentilaan, luotettavien ystävien määrään ja omaan taloudelliseen tilanteeseen, palveluiden saavutettavuuteen ja Pyhäjärvellä asumisen turvallisuuteen.

Myös luottamusta kaupungin päättäjiin voi arvioida asteikolla 1–5. Tilaa on myös vapaalle sanalle.

Vastanneiden kesken arvotaan kymmenen 50 euron lahjakorttia hyvinvointipalveluihin. Nimettömyys säilyy myös arvonnassa.

Nettivastauksissa avautuu uusi ikkuna, johon yhteystiedot merkitään, jos haluaa osallistua arvontaan. Paperilla vastaavat voivat täyttää yhteystiedot erilliselle lomakkeelle.

Kirsi Haapea