Vertaisihmettelijän kanssa kohti kulttuurielämyksiä

Kulttuuriluotsitoiminnan tavoitteena on edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia käyttää kulttuuripalveluja. Kulttuuriluotsi on vapaaehtoinen, jota voi pyytää tueksi, seuraksi tai avuksi kulttuuritapahtumiin tai -kohteisiin. Kulttuuria voidaan myös tuoda lähelle, jos taide- ja kulttuurielämyksiin on vaikea päästä.

Kulttuuriluotsitoiminta alkoi Jyväskylässä vuonna 2006. Toiminta on saanut pohjoismaisen kulttuurikasvatuspalkinnon. Tampereen kaupunki koordinoi kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnallista kehittämishanketta vuosina 2017–2019.

– Hankkeessa syntyi koulutusmateriaaleja esimerkiksi koordinaattorille ja vapaaehtoisille sekä aloituspaketti siitä, miten toiminta aloitetaan. Me olemme nyt siinä vaiheessa, että järjestetään ideointitilaisuus ja kutsutaan mukaan kunnan, kolmannen sektorin ja kulttuurikohteiden edustajia ja muita aiheesta kiinnostuneita, kulttuurisihteeri Eila Rajala kertoo.

Ideointitilaisuus järjestetään Liikekeskus Woltissa tiistaina 25. helmikuuta.

– Kulttuurista ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet voivat tulla kuulemaan ja ideoimaan, millaista toimintaa Pyhäjärvelle halutaan. Toiveena on, että myös sote-puolen toimijoita olisi mukana miettimässä meidän kanssa, millaisia palveluja tarvittaisiin, Eila vinkkaa.

 

Toiminnan alkuunpanijoina Pyhäjärvellä ovat kulttuuritoimi, Viva-hanke ja SPR:n ystäväpalvelu.

– Kulttuuritoimella on yhteydet tapahtumiin tai kohteisiin, joihin voidaan mennä, Viva-hankkeessa on otettu käyttöön Vaparivaihde-alusta, johon voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi tai tilata vapaaehtoisia ja SPR:n ystäväpalvelulla on vahvaa osaamista vapaaehtoisten kouluttamisesta, Eila kuvaa työnjakoa.

Pyhäjärvelläkin on tarkoitus järjestää koulutus kulttuuriluotsitoiminnasta kiinnostuneille.

– SPR toimii kouluttajana. Mikäli mahdollista, Pohjois-Pohjanmaan piiristä tullaan mukaan myös ideointitilaisuuteen. Koulutus tulee olemaan suunnilleen ystävätoiminnan lyhytkurssia vastaava. Sisältö ja kesto tarkentuvat myöhemmin. Piiristä ovat yhteydessä Etelä-Suomeen ja kysyvät vinkkejä, kuinka siellä on toimittu, kertoo SPR:n Riitta Laitinen.

Kun kulttuuriluotsitoiminta käynnistyy, luotseja ei jätetä oman onnensa nojaan. Vapaaehtoisille tullaan järjestämään vertaistapaamisia. Kulttuuriluotsina voi toimia omien resurssien ja mielenkiinnon rajoissa.

– Tämä on sellaista vapaaehtoistoimintaa, jossa pystyy hallitsemaan omaa ajankäyttöään. Ei tarvitse sitoutua lähtemään mukaan esimerkiksi kerran viikossa, Rajala kuvailee.

 

Kulttuuriluotseja on jo yli 20 paikkakunnalla Suomessa. Valtakunnallisen hankkeen materiaali helpottaa toiminnan jalkauttamista myös Pyhäjärvelle.

– Kulttuuriluotsi ei ole opas vaan vertaisihmettelijä, joka on mahdollistamassa lähtemistä ja madaltamassa kynnystä, Eila opastaa.

– Kulttuuriluotsin ei tarvitse osata opastaa tai vaikka tietää taiteesta, Vilma Linnanen Viva-hankkeesta vahvistaa.

Vapaaehtoisia voidaan kutsua myös muuksi kuin kulttuuriluotsiksi, kuten kulttuurikummiksi, kulttuurikaveriksi tai kulttuuriystäväksi.

– Voimme ideointitilaisuudessa miettiä, mikä nimitys Pyhäjärvelle sopisi, Eila vinkkaa.

Vaikka kulttuuriluotsitoiminta on vapaaehtoistyötä, josta ei saa korvausta, siitä voi olla iloa myös luotsille tai jopa hyötyä. Suosituksena on, että luotsilla olisi luotsatessaan ilmainen sisäänpääsy kohteisiin ja luotsattavillekin voi olla alennuksia tai vapautus pääsymaksusta.

– Tarkoitus on Pyhäjärvelläkin sopia maksullisten toimijoiden kanssa siitä, voisiko esimerkiksi avustaja päästä ilmaiseksi, Eila lupaa.

– Pyhäjärvellä on paljon myös sellaisia tapahtumia, mitkä ovat ilmaiseksi tarjolla, hyvinvointi-sote -projektipäällikkö Arja Rantapelkonen kiittelee.

– Ajatuksena on, että niitä jotka lähtevät kulttuurikavereiksi tai kulttuuriluotseiksi myös itseään kiinnostaisi se asia. Jos on itse menossa tekemään ja nauttimaan, voisi miettiä, voisinko jakaa tämän kokemuksen jonkun muun kanssa. Silloin se ei olisi heille vaan keikka, vaan siitä olisi iloa myös itselle, Vilma hoksauttaa.

– Kulttuuriluotsitoiminnassa lähdetään yhdessä nauttimaan ja monet aistit ovat käytössä. On tutkimusnäyttöä siitä, että kulttuuri edistää terveyttä, Arja kertoo.

Teksti: Jaana Salo, kuva: Jaana Salo/arkistokuva