Mirva Ahola Oulun hiippakunnan pappisasessoriksi

Oulun hiippakunnassa toimitettiin 11.2.2020 pappisasessorivaali. Alustavan laskennan mukaan eniten ääniä, 91 ääntä vaalissa sai Pyhäjärven seurakunnan kirkkoherra, TM, Mirva Ahola.

Pyhäjärven seurakunnan kirkkoherra Mirva Ahola on 44-vuotias teologian maisteri. Hänet on vihitty papiksi vuonna 1998, jonka jälkeen hän on toiminut pappina Pyhäjärven lisäksi Puolangan, Haapajärven ja Kiuruveden seurakunnissa sekä hiippakuntasihteerinä Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa. Kirkkoherrana hän on toiminut vuodesta 2009 alkaen. Pyhäjärven seurakunta liittyi Oulun hiippakuntaan 1.1.2020.

Asessori on tuomiokapitulin kollegion jäsen ja valmistelee muun muassa kirkkoherranvaaleja koskevia asioita. Oulun hiippakunnassa on kaksi pappisasessoria, joista toinen on Utajärven seurakunnan kirkkoherra, rovasti Heikki Nissinen. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Kirkkojärjestyksen 19 luvun 2 § 1 mom. mukaan ”pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon.”

Vaalikelpoisia ehdokkaita vaalissa oli 16, joista kiinnostuksensa asessorin tehtävään ilmaisi seitsemän henkilöä. Koko vaalissa ääniä annettiin yhteensä 352, kun äänioikeutettuja oli 579. Äänestysprosentti oli 61. Muiden ehdokkaiden osalta äänimäärät hajaantuivat. Seuraavaksi eniten ääniä, 61 ääntä sai Haapaveden seurakunnan kirkkoherra, rovasti Mauno Soronen.

Asessorin tehtävään kiinnostuksensa ilmaisseiden saamat äänet jakautuivat seuraavasti: Ahola Mirva (91), Huuki Erkki (34), Metso Ari-Pekka (11), Savuoja Ari (24), Soronen Mauno (61), Tuisku Jaakko (38), Tuulos Petteri (8).

Äänestystulos vahvistetaan tuomiokapitulin istunnossa 21.2.2020. Pappisasessorin kolmivuotinen toimikausi alkaa 1.3.2020.