Saman katon alle

Kun kirjasto joutui väistymään koulutoiminnan tieltä teollisuusalueelle, sen tilalle alettiin suunnitella uudisrakennusta. Eteenpäin ollaan viemässä vaihtoehtoa, joka kokoaisi kirjaston, nuoret, kulttuurin ja liikunnan saman katon alle.

 

Pyhäjärven Kaupungin kirjasto- ja monitoimitalon hankesuunnitelma valmistui vuoden 2019 lopussa. Suunnitelma sisältää kolme eri vaihtoehtoa. Pelkän kirjaston ja auditorion kustannusarvio on 2 879 000 euroa. Vaihtoehdossa jossa rakennukseen sijoitetaan kirjaston lisäksi kulttuuri- ja liikuntatiloja, kustannusarvio nousee hieman yli viiteen miljoonaan. Näiden lisäksi nuorisotiloilla täydennettynä rakennuksen kustannusarvio on 5 443 000 euroa.

– Talousarvioerityksen pohjana oli vaihtoehto, joka sisältää myös nuorisotilat. Valtuusto äänesti asiassa ja aloitusta lykättiin kaksi vuotta eli hankkeen toteuttaminen alkaisi vuonna 2022. Lykkäämispäätös tehtiin puhtaasti taloudellisista syistä. Yksikään päättäjä ei vastustanut hanketta sinänsä millään tavalla. Hankkeen toteutus tulee vielä uudelleen valtuuston käsittelyyn mahdollisesti vuoden 2021 syksyllä, tekninen johtaja Sami Laukkanen kertoo.

 

Hanketyöryhmä esittää rakennuspaikaksi kahta Salmen koulun ja uimahallin vieressä Tunturitien varrella olevaa tonttia.

– Eri toimintojen yhdistämisestä samaan rakennukseen tulee väistämättä synergiaetuja. Pystytään hyödyntämään samoja työntekijöitä ja tiloja. Nuorisotilojen sijoittamisesta rakennukseen  on hyötyä jo yksistään siten, että opetetaan nuoria olemaan kirjastossa. Nuorisotoimikin pystyy tapahtumanjärjestäjänä tekemään asioita, mitä nykyisissä tiloissa ei voi tehdä.

Ennen hankesuunnitelman tekoa on toteutettu tarvekartoitusprosessi. Hankesuunnitteluryhmään kuului edustajia eri käyttäjäryhmistä.

– Todelliset tarpeet on selvitetty jo ennen hankesuunnitelman laatimista. Eri taiteenlajienkin tarpeet on tiedostettu. Elävä kuva otettiin myös mukaan. VPK:n kanssa on käyty neuvotteluja ja jatkossa on tarkoitus esittää myös VPK:n elokuvat uudessa rakennuksessa, Laukkanen kertoo.

Käyttäjien toiveita ja tarpeita huomioidaan myös suunnittelun tarkentuessa.

– Aluesuunnitelma on laadittu. Tontti on tiedossa ja sen toiminta on suunniteltu. Rakennuksen varsinainen arkkitehtisuunnittelu on luonnostasolla. Suunnittelussa mukana olevat eri käyttäjäkuntien edustajat voivat itse miettiä, miten osallistavat asiakkaitaan, Laukkanen vinkkaa.

Laajimman toteutusvaihtoehdon vuosittaisiksi ylläpitokustannuksiksi on arvioitu 302 000 euroa.

 

– Tavoitteena on, että käytetty raha vastaa todelliseen tarpeeseen ja uusi rakennusmassa on mahdollisimman hyvä. Tämän kokoluokan rakennus tuo käyttökustannuksia, eikä kaikille euroille ole tietenkään tulorahoitusta. Yhtä kaikki, se on varmasti kestettävissä, Laukkanen pohtii.

Jaana Salo