Ajankohtaista Wuhanin koronaviruksesta

Kiinan Wuhanissa on todettu alkuvuonna keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on tunnistettu uusi koronavirus (2019-nCoV)., Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilla kerrotaan.

THL seuraa tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa ja päivittää sivuilleen tuoreimmat tiedot taudin esiintymisestä sekä ohjeista tartuntojen torjumiseksi.

Tähän mennessä tartuntoja on todettu yhteensä reilu 7 700. Tapausten määrän odotetaan kasvavan päivittäin mikä voi tartuntojen lisääntymisen lisäksi johtua osin myös siitä, että vanhempia näytteitä testataan lisääntyvästi. Myös testauspaikkojen ja testimäärien kasvu voi selittää tapausmäärän nousua.

Suurin osa tapauksista on todettu Kiinassa, valtaosa Wuhanissa ja Hubein maakunnassa.

Lisäksi matkailuun liittyviä tapauksia on todettu pääosin Aasian maissa. Euroopassa yksittäisiä tapauksia on todettu Ranskassa, Saksassa ja Suomessa. Suomessa on todettu yksi laboratoriovarmistettu Wuhanin koronaviruksen (2019-nCoV) aiheuttama tautitapaus Lapin sairaanhoitopiirissä.

Sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus. Nykytiedon mukaan monien sairastuneiden oireet ovat olleet lieviä, mutta joukossa on myös vakavasti sairastuneita.

WHO:n mukaan tapauksista suuri osa on keski-ikäisiä tai iäkkäitä. Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin perussairaus. Tähän mennessä tautiin on kuollut 170 ihmistä, joista suurin osa Wuhanissa.

Tämän hetkisen tiedon mukaan useita epidemian alkuvaiheen tapauksia yhdistää oleskelu Wuhanissa torilla, missä myydään eläviä eläimiä. Tartuntojen lähdettä ei kuitenkaan vielä tiedetä.

Virus voi tarttua ihmisestä toiseen, mutta leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa vielä tunneta tarkasti.

Koronavirukset ovat joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Ne aiheuttavat tavallisimmin lievän hengitystieinfektion. Vakavia tautitapauksia ovat aiemmin aiheuttaneet SARS ja MERS -koronavirukset. Uusi koronavirus on geneettisesti SARS-koronaviruksen kaltainen.

Koronavirustartuntoja voidaan ehkäistä hyvällä käsihygienialla. Suomen sairaaloissa on hyvä valmius tutkia ja hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa.

Yleisesti matkailijoiden riski sairastua Kiinassa ja Aasiassa on pieni. Kiinassa Hubein provinssin alueella, etenkin Wuhanin alueella, matkustamiseen voi liittyä riski tartuntaan. Kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät yksittäiset tapaukset ovat Suomessa mahdollisia. Mahdollisten tautitapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta tehokkailla torjuntatoimilla voidaan vähentää jatkotartuntojen riskiä.

Maailman terveysjärjestö WHO ei suosittele erityisiä toimia matkailijoille eikä rajoituksia matkustamiseen tai kansainväliseen kauppaan. Suomesta ei ole suoria lentoja Wuhaniin.

ECDC ja WHO päivittävät säännöllisesti tilannearviota. THL seuraa kansainvälistä tilannetta. WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) mukainen asiantuntijakomitea kokoontui torstaina 23.1. arvioimaan täyttääkö tilanne kansainvälisen terveysuhan kriteerit. Tämänhetkisen tilannearvion mukaan komitea ei tehnyt julistusta kansainvälisestä kansanterveysuhasta. Komitea kokoontuu torstaina 30.1. arvioimaan tilannetta uudelleen.

Päivitetty 31.1.:

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Kiinan Wuhanista löytyneen uuden koronaviruksen kansainväliseksi kansanterveysuhaksi (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC). Julistuksen myötä WHO voi antaa tilannetta koskevia toimintaohjeita ja suosituksia ja kansainvälistä rahoitusta voidaan kohdentaa torjuntatoimien tukemiseen entistä nopeammin. Vastaava julistus on annettu viimeksi Kongon ebolaepidemialle sekä polioviruksen leviämiselle.

(Lähde: THL)