Nuoret ottavat hyvin apua vastaan – Etsivä nuorisotyö siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi

Etsivä nuorisotyö siirtyi vuoden alussa Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:ltä Pyhäjärven kaupungin omaksi toiminnaksi. Etsivänä nuorisotyöntekijänä jatkaa edelleen Mira Rytkönen.

– Helmikuussa tulee kaksi vuotta täyteen tässä tehtävässä. Sitä ennen työskentelin kaupungin nuorisotoimella ja välissä olin töissä Kiuruveden nuorisopalveluilla. Yhteensä nuorisotyön työkokemusta on kertynyt seitsemän vuotta, Mira kuvailee. 

Ostopalvelun muuttuminen kaupungin itse järjestämäksi toiminnaksi ei vaikuta etsivän nuorisotyön toimintaan oikeastaan mitenkään. 

– Minulla vain työnantaja vaihtui. Aikaisemmin kävin tarvittaessa tuuraamassa muissa kunnissa, nyt olen pelkästään Pyhäjärvellä. On ollut hyvä nähdä toisten työskentelytyyliä. Yhteistyö kuitenkin jatkuu. Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n Anne-Mari Teppo toimii Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston alueen etsivän nuorisotyön koordinaattorina. Verkostot esimerkiksi Kalajokilaakson etsivien kesken ovat tärkeitä omassa työssä jaksamisen kannalta, Mira kertoo.

Nuorisolaki määrittelee, että kuntien on järjestettävä etsivän nuorisotyön palvelua. Etsivä nuorisotyö on palveluohjausta, jossa pyritään löytämään nuorelle tarvittavat palvelut ja ohjaamaan hänet niiden piiriin. Etsivän nuorisotyön piiriin hakeudutaan yleensä peruskoulun loppuvaiheessa tai myöhemmin. Nuorisolaki määrittelee palvelun kohderyhmäksi alle 29-vuotiaat. Mira kertoo, että iän tullessa täyteen, ei kuitenkaan käännytetä ovelta pois, vaan esimerkiksi ohjataan asiakas aikuissosiaalityön piiriin.

Asiakas voi ottaa etsivään yhteyttä itse, mutta nuorisolaki määrittelee myös tilanteita, jolloin nuoresta kuuluu tehdä ilmoitus etsivään nuorisotyöhön.

– Oppilaitos ilmoittaa, jos nuori ei ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan tai on keskeyttänyt ammatillisen- tai lukiokoulutuksen. Myös puolustusvoimat, siviilipalveluskeskus, Kela tai sosiaalitoimi voivat ottaa yhteyttä, jos nuoresta herää huoli. 

Kynnys hakea apua etsivältä voi olla nuorelle korkea, joten muutkin voivat ottaa etsivään yhteyttä, jos kokevat, että nuori voisi hyötyä palvelusta. 

– Myös ystävät, vanhemmat tai joku muu läheinen voivat pyytää minua ottamaan nuoreen yhteyttä, mutta silloin minun täytyy pystyä kertomaan, kuka hänestä on ollut huolissaan, Mira muistuttaa.

Etsivän nuorisotyön palveluja on tarjolla valtakunnallisesti.

– Saattaen vaihtaen -menetelmä toimii etsivien välillä, joten jos asiakas esimerkiksi muuttaa toiselle paikkakunnalle ja tuntee tarvitsevansa jonkun joka hänestä ottaa koppia, voidaan nuoren suostumuksella olla yhteydessä uuden paikkakunnan etsivään ja sopia tulevasta. 

Miran asiakaskunta pyörii vuosittain 30–45 nuoren tuntumassa. Aina on muutamia, jotka eivät ota palvelua vastaan. Yleensä nuoret ottavat kuitenkin apua hyvin vastaan, kun sitä heille tarjotaan. 

– Palvelu on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. Nuoren tilannetta katsotaan kokonaisvaltaisesti. Annettava neuvonta voi liittyä esimerkiksi asumiseen, koulutukseen, työhön, talouden hoitamiseen, päihde- ja mielenterveysasioihin, Kelan tai työvoimatoimiston kanssa asiointiin. 

Mira kertoo, että etsivä nuorisotyö on rinnalla kulkemista nuoren puolella, ei nuoren puolesta. 

– Nuoren suostumus, toiveet, ajatukset, unelmat edellä mennään, lähdetään yhdessä niitä tavoitteita kohti menemään.

Jos esimerkiksi opinnot takkuavat tai suunta on hukassa, kannattaa hyödyntää etsivän nuorisotyöntekijän osaamista ja verkostoja.

– Näen hyvänä sen, että amisreformin myötä ammatillisiin tutkintoihin on jatkuva haku. Meidän ei tarvitse nuoren kanssa odottaa yhteishakua, vaan voidaan saman tien laittaa paperit sisään. Joillakin voi olla koulun kanssa sellainen tilanne, että valmistuminen on jäänyt kiinni muutamasta pisteestä. Tsemppaamme saamaan opinnot valmiiksi. Meillä on hyvät yhteyden oppilaitoksiin.

Nuori voi tarvita tukea vaikka virastokäynteihin, koulutukseen tutustumiseen, lääkärissä käyntiin tai ihan vaikka päivittäisten ostoksien tekemiseen. 

– Aina olen sanonutkin asiakkaille, että ei ole asiaa, josta emme voisi puhua tai hoitaa, minkä takia luottamuksen syntyminen on työn tärkeimpiä piirteitä. Täytyy antaa nuorelle aikaa ja mahdollisuus puhua, väkisin kaivelemalla siitä ei kuitenkaan tule mitään. Me kohtaamme nuoren sellaisena kuin hän on, ainutlaatuisena persoonana. Jokainen meistä ansaitsee tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Tasavertaisesti toisia kunnioittaen, Mira kuvailee.

Osa asiakkuuksista kestää pidempään, osa on lyhyempiä.

– Joillekin riittää, kun teemme vaikka ensimmäisen toimeentulotukihakemuksen yhdessä. Sen jälkeen he osaavat tehdä jatkohakemukset itse. Osalle nuorista voin olla ainoa ihminen, jolle he uskaltavat asioistaan puhua, joten on tärkeää, että me etsivät annamme nuorelle aikaa ja olemme oikeasti läsnä. Jos nuoresta ei kuulu mitään useampaan viikkoon, laitan viestiä ja kyselen kuulumisia. 

Vaikuttavuusmittarien mukaan nuoret ovat kokeneet valtakunnallisesti hyötyvänsä etsivän nuorisotyön toiminnasta. 

– Vanhempien kannattaa kotona kuunnella nuoria herkällä korvalla. Ei ole häpeä pyytää apua. Aikuisia on olemassa nuoria varten. Meitä täytyy hyödyntää. 

Mira kertoo, että etsivää nuorisotyötä tekevien yhteisenä huolena Suomessa on mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuus ja niihin pääseminen. 

– Tarvetta on, mutta palveluihin pääseminen on hankalaa. Ja sen myötä nuoret kokevat olevansa epätoivoisia ja eivät jaksa yksin yrittää.

Pienellä paikkakunnalla nuoret voivat olla tavallaan hyvässä turvassa, mutta palvelujen kannalta se asettaa myös haasteita.

– Ehkä se toisen asteen ammatillisen koulutuksen puuttuminen näkyy täällä. Kynnys lähteä muualle opiskelemaan voi olla 16-vuotiaalle tosi korkea. Lähihoitajakoulutuksen alkaminen täällä on hyvä asia, mutta ei se tilannetta pelasta. Nuoret tarvitsisivat myös työvoimatoimiston palveluja. Kaikilla nuorilla ei ole verkkopankkitunnuksia, joten asioita joudutaan hoitamaan etanapostilla, Mira kuvailee. 

Pyhäjärvisten nuorten parissa on Mirasta mukava työskennellä.

– Pyhäjärvellä on mahtavia nuoria, joilla on paljon maailmalle annettavaa. Jokaisessa nuoressa on joku ihana oma juttu sisimmässä, jota täytyy varjella ja olla rohkeasti oma itsensä.

Jaana Salo