Kaupunginvaltuusto päätti tulevan vuoden talousarviosta

Tiistaina kello 16 alkanut Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kokous eteni vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmaan vajaan neljän tunnin istunnon jälkeen.

Aluksi valtuustoryhmien puheenjohtajat alustivat ajatuksiaan kaupungin taloustilanteesta ja kaupunginhallituksen esittämästä vuoden 2020 talousarviosta. Osassa puheenvuoroja nousi jo esille illan kuuma peruna – Honkavuoren hiihtokeskuksen kehittämiseen talousarviossa esitetty 165 000 euroa. Pääasiassa puheenjohtajat kuitenkin tyytyivät kommentoimaan, että Pyhäjärven kaupungin taloustilanne on haastava.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Asko Kauranen muistutti avauspuheenvuorossaan kaupungin haasteellisesta taloustilanteesta ja totesi tukevansa kaupunginhallituksen talousarvioesitystä.

– Tämän vuoden tilinpäätökset kun tehdään, niin ylijäämä on sitten ensi keväänä syöty pois eli niitä ei ole enää turvana tähän tilinpäätökseen ja jatkossa tämä vuoden 2020 talousarvio on jo valmiiksi alijäämäinen kolmisen miljoonaa. Siitä jo ymmärtää, mitä tuleman pitää. Arviointimenettely lähenee joutuisaa tahtia eteenpäin ja se tarkoittaa sitä, ettei se arviointimenettely ole mikään kevyt asia. Se on vähän kuin velkasaneeraus – tummat autot tulee pihaan ja miehet ja naiset nousee sieltä ja kertoo, mitä tehdään. Toivottavasti ei jouduta siihen jatkossa, Kauranen jakoi omia mietteitään.

Hän kertoi käyneensä valtuustoryhmänsä kanssa talousarviota läpi kokousta edeltäneenä iltana. Tiedossa oli, että ryhmän sisältä on tulossa muutosesitys talousarvion investointipuolelle.

–Minun näkemys on, niin kuin jo valtuuston iltakoulussa toin esille, että nyt on se aika, että on pysähdyttävä ja katsottava tärkeysjärjestys, mitä tehdään tässä tilanteessa. Minun näkemykseni mukaan meillä ei ole  tällä hetkellä varaa investoida miljoonatolkulla enää, vaan on pidettävä pieni tauko, ja sitten kun nähdään, mitä tulevaisuus on niin sitten investoidaan.

Myös Kansanliike Pyhäjärven valtuustoryhmän puheenjohtaja Raija Leppäharju totesi kaupungin taloustilanteen olevan huonolla tolalla nyt ja tulevina vuosina.

– Tämä on hirvittävä tilanne, ja sitten me käyttötaloutta varten joudumme ottamaan velkaa elämiseen. Ei me varmaan omassa taloudessa näin meneteltäisi. Tämä meidän nyt pitäisi varmasti muuttaa. Mitkä ovat sitten ne keinot, miten tästä mahdollisesti pystyttäisiin menemään eteenpäin ja jopa säilyttämään se itsenäisyys. Sekin on oikeasti vaakalaudalla. Kaupunginjohtaja on tämän tuonut esille. Jos sitä halutaan, niin lähdetään sille tielle, Leppäharju linjasi.

Leppäharju sanoi yhtyvänsä Kaurasen mielipiteeseen, että nyt on pysähtymisen aika, mutta korosti, että jotain on tehtävä ja toivoi yhteistyötä yli valtuustoryhmärajojen.

– Minun mielestäni se ei ole kehittämistä, jos lähdetään yltiöpäisesti vain velkarakenteella kehittämään. Meidän pitää katsoa, kuka tulevaisuudessa maksaa nämä viulut tai onko maksajia.

– Haluaisin pelata valtuutettuna kuntapussilla niin kuin omassa taloudessa ja täytyy valita, mikä on se tärkeysjärjestys. Minulle se on terveys, hyvinvointi, sosiaaliset suhteet. Samalla tavalla kaupungin tulee asettaa tärkeysjärjestykseen, mitkä ovat ne tärkeät tehtävät. Ne ovat varmasti siellä perusturvassa ja asumispalvelut mukaan lukien.

Vasemmistoryhmän puheenjohtaja Jorma Leskinen alleviivasi avauspuheenvuorossaan, että kaupungin tulevia investointeja on syytä miettiä tarkkaan.

– Meillä ei ole hirveästi varaa lähteä tekemään ihan päätätahtia investointeja, jotka on tuolla meidän talousarviokirjassakin. Yhtenä voin mainita jo tässä sivussa tuosta Honkavuoren hiihtokeskuksen avustamisesta. On vapaaehtoistoimintaa kaupungilta antaa 165 000 euroa. Muistan, kun taloustoimikunnassa leikattiin näistä kaikista avustuksista juustohöylällä 10 prosenttia pois ja muistan varsin hyvin, kun vuorohoito lopetettiin Köpsiltä säästösyistä. Haettiin 170 000 euron säästöä vanhuksista ja siirrettiin sitten tuonne. Kukaan ei tiedä tällä hetkellä, miten vuorohoito järjestetään.

Myös Leskinen painotti, että kaupungin joutumista arviointimenettelyyn täytyy pyrkiä välttämään kaikin keinoin.

– Hyvin veitsenterällä on ja ei varmaan kukaan halua sitä omistajanohjausta valtion puolelta kuntaan tai kyyti voi olla kylmää. Sieltä sanotaan, mitä tehdään, eikä ne siinä vaiheessa enää meitä paljon kuuntele, Leskinen päätti puheenvuoronsa.

Sosiaalidemokraattien puheenvuorolla ääntä käytti Mirja Hynninen, joka toimi SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtaja Asko Torssosen oltua poissa kokouksesta.

Hynninen oli samaa mieltä kuin jo puheenvuoronsa käyttäneet valtuustoryhmien puheenjohtajat – kaupungin taloustilanne on vaikea.

– Eihän tämä tilanne varmasti meistä ketään naurata tai edes hymyilytä. Haastavaahan tässä on se, miten me tasapainoilemme sen tiukan talouskurin ja sitten myös sen kanssa, ettemme voi valoja sammuttaa kuitenkaan tästä pitäjästä, että on pakko myös koko ajan uskaltaa tehdä ja satsata. Mutta miten olla rohkea muttei hullunrohkea?

Hynninen painotti, että tulevaisuuteen ei voida nähdä, joten päätöksiä on tehtävä nykyisellään olevilla tiedoilla ja taidoilla ja sen jälkeen arvioitava, olivatko ratkaisut onnistuneita. Hän ilmoitti myös, ettei sosiaalidemokraattien ryhmältä ole tulossa talousarvioon esityksiä.

– Meidän on kuitenkin pakko tehdä tiettyjä satsauksia esimerkiksi elinvoimaan. Näen henkilökohtaisesti tämän Honkavuoren hankkeen sellaisena, että se tukee meidän elinkeinoelämää – majoitusliikkeet on täynnä, ravitsemuspuoli hyötyy siitä varmasti, samoin kauppaliikkeet. Nämä ovat niitä satsauksia, jotka hyvinkin tuo rahaa tälle pitäjälle. Mutta sitten henkilökohtaisesti ja myös ryhmän mielipiteenä on, että emme voi sitä uusinvestointia (kulttuuri- ja kirjastotalo) lähteä tässä taloustilanteessa tekemään. Mietitään sitä sillä tavalla, että voidaanko me kaatua siihen, että me jätetään se ensi vuonna rakentamatta? Ei voida. Mutta voidaanko me kaatua siihen, että se rakennetaan? Voidaan, Hynninen perusteli.

Viimeisenä yhden miehen valtuustoryhmänsä puheenvuoron piti kristillisdemokraattien Pauliaukusti Haapanen.

Hän keskittyi alustuksessaan kulttuuriin ja sen isoon vaikutukseen yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä.

– Kulttuuri kuuluu yleissivistykseen ja se on meille kullekin itselle henkinen voimavara. Kulttuurin vaikutus on mittaamaton. Sen vaikutus yhteiskuntaan ja ihmisten elämään ja arkeen on valtava. Kulttuuri voimaannuttaa ja rakentaa. Kulttuurista nautitaan ja se tuo potkua ihmisten jaksamiseen. Parhaimmillaan se yhdistää myös meitä eri tavalla ajattelevia. Kulttuuri vaikuttaa myös tunteisiin, elintapoihin, vakaumuksiin. Se vaikuttaa tuleviin sukupolviin, erikoisesti nuorten ammatinvalintoihin ja meihin jokaiseen pyhäjärviseen.

Haapanen kiitteli, että pyhäjärviset pääsevät nauttimaan monenlaisesta kulttuurista, ja että se on iso pääoma paikallisille. Puheenvuoro oli kokonaisuudessaan siis kannanotto kulttuurin ja uuden kulttuuri- ja kirjastotalon rakentamisen puolesta.

– Kulttuuriperintöä täytyy ehdottomasti säilöä ja jatkaa. Jos me jämähdämme paikallemme, tarkoittaa se sitä, että menemme taaksepäin. Siihen meillä ei ole varaa. Kirjasto- ja kulttuuritalohan ei ole vastaan mitään toisia hankkeita. Se on yksi ja oma, haastava hanke, päätti Haapanen.

RKP:n Kjell Kurtén ei pitänyt yhden miehen valtuustoryhmänsä avauspuheenvuoroa.

Avauspuheenvuorojen jälkeen keskustelu kävi kiivaana. Kaupunginvaltuutetut käyttivät puheenvuoroja kirjasto- ja kulttuuritaloon, Honkavuoreen, maantalousyrittäjien lomituspalveluihin sekä koululaisten välipaloihin liittyen.

Pelin avasi keskustan Jarmo Halonen, joka oli paikalla varavaltuutettuna Jussi Tikanmäen poissa ollessa.

Halonen teki muutosesityksen talousarvioon kirjasto- ja kulttuuritalosta ja sitä kannatti omassa puheenvuorossaan keskustan Eeva-Riitta Pappila.

– Teen muutosehdotuksen Pyhäjärven kaupungin vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelmaan. Esitän, että vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelman investointi- ja kustannuspaikalle 648 kulttuurin ja liikunnan monitoimitalon 1 120 000 euron määräraha siirretään vuodelle 2020. Määrärahasiirron yhteydessä päivitetään kaupungin toimintasuunnitelma vastaamaan kyseessä olevaa siirtoa, Halonen esitti.

Seuraavassa puheenvuorossa keskustan Aila Kauranen esitti Honkavuoren parkkipaikkaan ja huoltorakennukseen varatun määrärahan poistamista talousarviosta.

– Esitykseni on, että Honkavuoren hiihtokeskuksen pihan ja huoltorakennuksen rakentamista on hirveän vaikea ymmärtää. Hirvittävän vaikea ymmärtää, ettei meillä ole varata rahaa muihin asioihin ja silloin kun kouluja pantiin kiinni, niin ilmaistiin ajatus, että ikään kuin jotain siitä säästetystä rahasta laitetaan koulujen käyttöön. Kouluille on ollut aika tiukka säästöohje koko syksylle, niin en voi mitenkään hyväksyä, että Honkavuoren tiloja pannaan kuntoon, Aila Kauranen painotti.

Kaurasen esitystä kannattivat puheenvuoroissaan vasemmistoryhmän Jorma Leskinen ja kansanliike Pyhäjärven Raija Leppäharju.

Esitykset tekivät myös keskustan Eeva-Riitta Pappila sekä kansanliike Pyhäjärven Raija Leppäharju.

Pappilan esitys koski maanviljelijöiden lomituspalvelun määrärahan leikkausta – Leppäharjun koululaisten välipalan monipuolistamista.

– Maaseutujohtaja nosti esittelynsä aikana tämän maatalousyrittäjien lomituspalveluiden avustuksen, josta on 10 prosenttia leikattu. Se on sellainen avustus, joka tukee meidän maatalousyrittäjien jaksamista ja sillä on myös työllistävä vaikutus maatalouslomituksen piirissä. Esitän, että tämä rahoitus nostettaisiin takaisin samalle korkeudelle, jossa se on ollut eli tämä 10 prosentin miinus otettaisiin sieltä, Pappila esitti.

– Olen saanut valtuudet puhua ryhmäni puolesta. Esitämme sivistystoimeen 5 000 euron määrärahaa koululaisten välipalan monipuolistamiseen ja ylipäätään ruokapalveluihin. Niistä on kuitenkin tullut sitä viestiä, että niissä olisi parantamisen varaa, Leppäharju linjasi esityksessään.

Pappilan esitystä kannatti sosiaalidemokraattien Mirja Hynninen sekä kansanliike Pyhäjärven Harri Lehto.

Leppäharjun esitys sai kannatusta vasemmistoryhmän Jorma Leskiseltä.

Jokainen esityksistä siis sai kannatusta, joten niistä äänestettiin.

Halosen esitys kaatui niukasti äänin 14–11, joten kirjasto- ja kulttuuritaloon ei varattu määrärahaa vuodelle 2020.

Halosen esitykselle tukensa antoi keskustan valtuustoryhmä, pois lukien Aila Kauranen, Asko Kauranen ja Juhani Pyhtilä, jotka äänestivät talousarviossa olleen esityksen puolesta. Myös KD:n Pauliaukusti Haapanen ja RKP:n Kjell Kurtén kannattivat Halosen esitystä.

Markku Liuska äänesti tyhjää.

Äänestys Aila Kaurasen esityksestä poistaa Honkavuoren kehittämiseen varattu 165 000 euron määräraha talousarviosta kaatui niinikään. Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksen 17–9.

Kaurasen esitystä kannattivat kansanliike Pyhäjärven Eeva Aulakoski, Harri Lehto, Raija Leppäharju ja Markku Liuska sekä vasemmistoryhmän Jouni Jussinniemen varavaltuutettuna paikalla ollut Irina Karvonen, Jorma Leskinen, Teija Mykkänen sekä Martti Savolainen. Lisäksi esitystä puoli sen tehnyt keskustan Aila Kauranen.

Eeva-Riitta Pappilan esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelun määrärahan leikkauksen poistamisesta voitti 21–5. Kaupunginhallituksen alkuperäistä esitystä puolsivat kristillisdemokraattien Pauliaukusti Haapanen, Irina Karvonen, Jorma Leskinen, Teija Mykkänen sekä Martti Savolainen.

Aila Kauranen äänesti tyhjää.

Äänestys tulos tarkoitti sitä, että maatalousyrittäjien lomituspalveluja varten kaupungin talousarvioon varattiin 15 000 euroa, eikä sitä pudoteta 13 500 euroon.

Myös Raija Leppäharjun esitys koululaisten välipalasta meni äänestyksessä läpi lukemin 14–11. Näin ollen kaupungin talousarvioon varataan 5 000 euron lisämääräraha koululaisten välipaloja varten.

Keskustan valtuustoryhmä äänesti kaupunginhallituksen esityksen puolesta, pois lukien Juhani Pyhtilä, joka kannatti Leppäharjun esitystä sekä Aila Kauranen, joka äänesti tyhjää. Myös Haapanen ja Kurtèn kannattivat alkuperäistä esitystä.

Teksti: Ossi Savolainen, kuva: Jaana Salo