Pumppuvoimalan demolaitos toteutumassa Pyhäjärvelle

Pumped Hydro Storage Sweden AB ja Callio Pyhäjärvi ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen pumppuvesivoimaan perustuvan energiavaraston demolaitoksen toteuttamisesta Pyhäjärven Callioon eli Pyhäsalmen kaivokseen. Yhteistyöprojektin tavoitteena on suunnitella ja kehittää pienen kokoluokan pilottilaitos, jota voidaan myöhemmin hyödyntää täysikokoisen yli 50 megawatin energiavaraston toteuttamisessa.

Projektin toteuttaminen on jo aloitettu sisältäen muun muassa tekniset suunnitelmat, aikataulutuksen ja rahoitussuunnitelmat. Demolaitoksen esiselvitykset ovat jo valmiina. Ruotsalaisen yhteistyökumppanin Pumped Hydro Storage Sweden AB:n vastuulla on demolaitoksen suunnittelu, rahoittaminen, rakentaminen ja käyttö. Kun demolaitoksen rakentaminen on valmis ja energiavaraston toiminta pilotoitu valmiiksi, yhteistyökumppanit tekevät päätöksen täysikokoisen energiavaraston toteuttamisesta.

– Olemme liikkumassa oikeaan suuntaan – Callion uusiokäytön suunnitelmat ovat konkretisoitumassa. Pumppuvesivoimaan perustuvissa energiavarastoissa Pyhäjärvi tulee olemaan kehityksen kärjessä markkinoiden siirtyessä yhä laajemmin hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä. Tavoitteenamme on olla houkuttelevin kumppani energianvarastoinnissa yli toimialarajojen. Yhteistyö Pumped Hydro Storage Sweden AB:n kanssa auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa, toteaa Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi.

Callion ohjelmajohtaja Sakari Nokela on vastuussa uusiokäyttöön liittyvien liiketoimintaekosysteemien käyntiin laittamisessa. Hän suhtautuu uuteen yhteistyöprojektiin positiivisesti.

– Me aiomme edetä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa Pumped Hydro Storage Sweden AB toteuttaa demolaitoksen. Kun se on koekäytetty ja optimoitu valmiksi, meillä on valmius neuvotella täysimittaisen, jopa 75 megawatin kokoluokan pumppuvesivoimalaitoksen toteuttamisesta energianvarastointiin Pyhäjärven Callioon. Aikataulu tähän on jo olemassa.

Otto Werneskog on Pumped Hydro Storage Sweden AB:n perustaja. Hän näkee suuria mahdollisuuksia energianvarastoinnin markkinoilla.

– Ajoitus on täydellinen – energiavarastomarkkinoiden oletetaan kasvavan eksponentiaalisesti tulevina vuosina. Sijoitusten oletetaan kasvavan jopa 620 miljardiin dollariin vuoteen 2040 mennessä. Pumppuvesivoimatekniikka on ratkaisuna kypsää teknologiaa, jolla on erinomainen säätökapasiteetti ja erittäin pitkä elinkaari. Se on myös kustannustehokasta, ympäristöystävällistä ja luotettavaa.

– Energiamurroksen myötä sähköjärjestelmäämme tulee kasvava määrä sään mukaan vaihtelevaa tuotantoa, ja siksi on löydettävä tapoja varastoida sähköä ja muuttaa kulutusta sähkön tuotannon mukaan. Pyhäjärvelle kehitettävä energiavarasto on erittäin tervetullut hanke ja ehdottomasti esimerkki tulevasta kehityssuunnasta, sanoo Anni Mikkonen, Suomen tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja.

Uusiutuvan energian tuotanto on lähtenyt nopeaan kasvuun. Siirryttäessä käyttämään yhä enemmän tuuli- ja aurinkoenergiaa, myös sähköverkon epävakaus kasvaa. Säätöenergian ratkaisuista tulee yhä tärkeämpiä, jotta energian tuotanto voidaan sovittaa kasvavaan kysyntään.