Lapsiperheille kysely – toiveet huomioon palvelujen kehittämisessä

Kysely lapsiperheille hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi on käynnistynyt verkkokyselynä, joka löytyy kaupungin ja Ppky Selänteen verkkosivuilta ja molempien Facebook-sivuilta. Kysely on avoinna 6. lokakuuta saakka.

Pyhäjärven kaupunki ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänne ovat olleet tiivisti mukana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan liittyvässä Pohjois-Pohjanmaan LAPE:n Toimiva arki –hankkeessa. Hankkeessa syntyi ammattilaisille suunnattu Vanhemmuuden tuen reseptikirja. Lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien työn tueksi laadittu opas nostaa esiin vanhemmuuden tukemiseen liittyviä keskeisiä tarpeita ja teemoja, kuten hyvän kohtaamisen, varhaisen tuen sekä lapsi- ja perhelähtöisyyden merkitystä.

– Ajatus kyselyn tekemisestäkin sai osaltaan alkunsa reseptikirjan pohjalta. Ideana on koota palvelut yhteen perhekeskus-käsitteen alle siten, ettei perheen tarvitsisi mennä palvelusta toiseen, Ppky Selänteen hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila kertoo.

– Aloimme pohtia, mitä me ammattilaiset voisimme tehdä ja mikä on kenenkin toimijan rooli. Lähdimme ideoimaan kyselyä juuri Pyhäjärven lapsiperheille, jotta saataisiin juuri ne tarpeet esille, mitä vanhemmilla ja lapsiperheillä on täällä, perheneuvolapsykologi Taija Kekäläinen perustelee. 

Kysely tulee kaupungin ja Ppky Selänteen nettisivuille ja molempien Facebook-sivuille.

– Kyselyssä on kysymyksiä muun muassa siihen liittyen, millaiset asiat tuovat hyvinvointia, mitä kuormittavia asioita arjessa on, mistä on saanut tukea, onko avun saaminen ollut helppoa vai vaikeaa ja onko sitä tullut riittävän ajoissa. Kysymme myös, onko lapsiperheiden palveluista saatu riittävästi tietoa, Minna kuvailee.

Kyselyssä on myös avoimia kysymyksiä, joihin voi vastata omin sanoin.

– Toivomme tietoa siitä, kuinka voimme paremmin tukea perheitä vanhemmuudessa ja parisuhteessa sekä erotilanteessa ja kuinka voisimme helpottaa lapsiperheiden kynnystä hakeutua palveluihin, Minna avaa.

Lapsiperheiden arjen haasteet ovat esimerkiksi sellaisia, kuinka työ ja perhe-elämä saadaan sovitettua yhteen.

– Vanhemmat kysyvät usein itseltään, mitä on riittävän hyvä vanhemmuus. Kyselyllä haluamme kartoittaa sitä, millaisia asioita meidän täytyy lähteä kehittämään, jotta kynnys hakea apua ei olisi korkea ja tuki saataisiin alkamaan jo varhaisvuosina, Kekäläinen kuvailee. 

– Paljon on jo kehitetty, mutta tiedetäänkö palveluista ja löydetäänkö meidät, Minna pohtii. 

Lapsiperheille on Pyhäjärvellä tarjolla monipuolinen palvelukattaus. Pyhäjärven perheneuvolassa työskentelee tällä hetkellä kaksi työntekijää. Neuvolassa ja kouluterveydenhoidossa on 3,5 terveydenhoitajaa. Perhekeskus Aarnolassa työskentelee kaksi lähihoitajaa ja lapsiperheiden kotipalvelussa yksi. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa Ppky Selänteellä on noin 3,5 työntekijää, joista 1–2 on sosiaalityöntekijöitä. 

– Aarnola on avoin kohtaamispaikka lapsiperheille, jossa on kerho- ja vertaisryhmätoimintaa ja lapsiparkki, Minna selventää. 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on ollut lapsiperheiden palvelujen kehittämisessä jopa edelläkävijä. 

– Esimerkiksi systeemisessä lastensuojelussa olemme olleet pilotoijia. Olemme edenneet ennakkoluulottomasti palvelujen kehittämisessä. Pyhäjärvellä toimii myös eroneuvola, jonka avulla voi eron jälkeen rakentaa vanhemmuutta, Malila kertoo.

Jaana Salo