Kaivoksen jatkokäytön hankkeelle rahoitus

Pyhäsalmen kaivokseen on suunnitteilla palo-, pelastus- ja suojelualan koulutuskeskus.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on päättänyt rahoittaa Pyhäjärven Callion valmistelemaa

Underground Rescue – kehittämishanketta, joka ajoittuu hankesuunnitelman

mukaisesti vuosille 2019 – 2021. Hankkeen päätavoitteena on hyödyntää ja

uusiokäyttää Euroopan syvimmän perusmetallikaivoksen, Pyhäsalmen kaivoksen,

ainutlaatuiset maanalaiset olosuhteet kehittämällä henkilö- ja työturvallisuusalan

toimijoille ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa tarjoava koulutuskeskus.

Tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti merkittävä maanalainen koulutus-,

harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö sekä maanalaisen työturvallisuuden

uusi johtamismalli. Hankkeesta jätettiin syyskuussa 2018 EAKR-rahoitushakemus

Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja hanke sai lopullisen rahoituspäätöksen 25.6.2019.

Pyhäjärven kaupunki toimii hankkeen päätoteuttajana ja hankkeeseen osallistuu useita

monialaisia yrityksiä, jotka tarjoavat hankkeelle maanalaisen infraan, sammutus- ja

turvajärjestelmiin, ICT ratkaisuihin sekä tunneli- ja kuilupelastukseen liittyvää

käytännön asiantuntemusta ja osaamista.

NIHAK Nivalasta tarjoaa alueellisen tukiorganisaationa hankkeelle uusia

yhteistyöverkostoja ja asiantuntijapalveluja alueellisen elinkeinoelämän kanssa

verkottumiseen hankkeen aikana. Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti tuo

hankkeelle tutkimusosaamista, jota varsinkin ISO 45001 johtamismallin kehittämiseen

tarvitaan. Centria ammattikorkeakoulu Ylivieskasta osallistuu hankkeen maanalaisen

työturvallisuuden digitaalisen oppimisympäristön prototyypin kehittämiseen.

Hankkeeseen osallistuu useita yrityksiä muun muassa Pyhäsalmi Mine Oy, Agnico Eagle

Finland Oy, Sotkamo Silver AB, Anglo American Sakatti Mining Oy, J&T Technology Oy,

M-Solutions Oy ja Posiva Oy sekä suuri joukko muita kotimaisia alan yrityksiä.

Hankkeen toteutusaika on vuosina 2019-2021 ja sen kokonaiskustannusarvio on reilu

739.000 euroa, mistä Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 70 %.