Uudet koulutilat valmistumassa

Keskuskoulun remontti etenee kohti maaliaan. Kirjaston väistyttyä Laitisentielle vanhat tilat on pistetty uuteen uskoon – heinäkuun puoleen väliin mennessä tulevien 5.- ja 6.-luokkalaisten opinahjo on valmis.

– Luokkahuoneiden lisäksi olemme uusineet muun muassa opettajien taukotilat sekä kanslistin ja rehtoreiden työhuoneet. Joulukuun alussa startannut projekti päättyy heinäkuussa, jonka jälkeen kaupungin sivistyspuoli hoitaa tarvittavan kalustamisen ja käyttöönoton, kertoili työmaapäällikkö Hannu Lukkarinen.

Urakka on edennyt suunnitellun mukaisesti.

– Alussa aikataulu oli hieman kireämpi, mutta pääurakoitsijan aikataulusta johtuen lopullinen valmistumispäivämäärä osuu heinäkuun puoliväliin.

Pääurakoitsijana toimii Pyhäjärven kaupunki. Noin kahdenkymmenen hengen vahvuinen työjoukko koostuu niin kaupungin kuin Pyhäsalmen Rakennushuollon sekä tate-urakoitsijoiden työntekijöistä. Esimerkiksi LVI sekä matto- ja sähkötyöt tulevat ulkopuolisilta toimijoilta.

Projekti on Lukkarisen mukaan sujunut hyvin vaikkakin aikataulu oli haastava.

– Vanhan tilan saneeraustyö tuo aina mukanaan tilanteita, joissa täytyy tehdä muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin.

Lukkarinen uskoo lopputuloksen olevan mitä parhain.

– Kyllä tästä saadaan aikaan erittäin hyvä oppimisympäristö tuleville 5.- ja 6.-luokkalaisille. Tilassa oli hyvin paljon neliöitä käytettäväksi – arkkitehti on suunnitellut kaiken tarkasti, jotta tilat vastaisivat vaatimuksiin. Mielestäni täällä on mukavia ja mielenkiintoisia tilaratkaisuja.

Remontti ei ulotu ainoastaan vanhan kirjaston tiloihin vaan myös opettajien tilat menevät uusiksi.

– Vanhasta opettajainhuoneesta tulee yksi luokkatila. Kokonaisuuteen kuuluu kuusi luokkatilaa, joista kaksi voi tarvittaessa jakaa taittoseinän avulla kahtia. Näillä desibeliseinillä on siis mahdollista saada käyttöön kahdeksan erillistä luokkaa.

Tiloihin on tuotu läpinäkyvyyttä erilaisilla lasiseinillä, joita tulee olemaan esimerkiksi neuvotteluhuoneessa sekä kanslistin työhuoneessa. Myös yläasteen käsityöluokka tulee muuttumaan – hätäpoistumisteitä lisätään.

– Nykymääräykset vaativat ainakin kaksi poistumisreittiä per tila, Lukkarinen kertoo.

Nykyajan standardit pistivät keskuskoulun IV-konehuoneen uusiksi.

– Ennen konehuoneeseen kuljettiin katon kautta. Nyt sijoitamme koulun materiaalihuoneeseen portaikon, jotta konehuoneeseen pääsee helpommin. Itse konehuone on nyt kuusi kertaa suurempi kuin aikaisempi johtuen ilmanvaihtoon liittyvistä määräyksistä.

Ulkosivua remontoidaan osittain.

– Katos tulee jäämään. B-uloskäynnin puoleinen sivuseinä tulee menemään täysin uusiksi puurunkoa vaille, Lukkarinen toteaa.

Joonas Kärkkäinen