Jouni Jussinniemen vappupäivän puhe

Pyhäjärven kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi piti puheen vappupäivänä Pyhäsalmen Makasiinitorilla. Puhe kokonaisuudessaan:

Hyvää päivää kaikille

Ensiksi haluan kiittää pyhäjärvisiä minulle antamastanne tuesta eduskuntavaaleissa, Kiitos.

Sitten itse asiaan – vappuun. Suomessa vappua vietetään työväen ja ylioppilaiden juhlana.

Ihminen antaa elämästään suuren osan työlle. Se on syytä muistaa yleisessä keskustelussa, kun työstä ja työelämästä puhutaan. 2010-luvulla ja verronkin edellisellä vaalikaudella työelämää ja meitä työntekijöitä ravisteltiin kunnolla. Ensin peloteltiin, että tulee pakkolakeja, joilla heikennetään työstä saatavaa ansiota, jos ette taivu kilpailukyky sopimuksiin.

Syntyi KiKy, soppa, jota monessa yrityksessä ja kunnallisella puolella syödään vieläkin. Edelleen ajankohtainen lause elämään on: ”Kahdeksan tuntia työtä, kahdeksan tuntia virkistystä, kahdeksan tuntia lepoa”. Työelämässä täytyy keskittyä entistä enemmän siihen, mitä ja miten työtä tehdään kahdeksan tunnin työpäivän aikana.

Tässä korostuu kolmikannan vastuu ja voima. Valtio, työnantajajärjestöt ja ammattiyhdistysliike ovat rakentaneet Suomea sotien jälkeen yhdessä. Siinä, että tehdään asioita yhdessä, on sopimusyhteiskuntamme voima. Sen voiman merkitystä ei saa unohtaa. Edellinen hallitus sen unohti. Tulevalle hallitukselle lähtee viesti: ”Jatketaan töitä suomalaisen työn ja hyvinvoinnin hyväksi kolmikannassa; sopimalla ei repimällä.”

Tulevan hallituksen täytyy ottaa työelämän kysymykset tosissaan, miten työllisyyttä ja työpaikkoja muodostuu Pohjois-Pohjanmaalle. Tiedetään jo, että Pyhäsalmen kaivoksen nykymuotoinen toiminta loppuu ja uhkaa seutukunnassa noin 800 työpaikkaa, joista 400 Pyhäjärvellä ja 400 muualla. Valtiolta tarvitaan vetoapua Oulun eteläiseenkin kolkkaan, eikä vain kasvualueille. Jos valtio ei ole mukana avustamassa meitä, luo se alueelle työttömyyttä ja verotulojen laskua – joista kärsivät alueen kunnat. Jos meinataan pitää kiinni siitä, että työllisyysaste nousee tai pysyy siinä, missä on, on myös sillä minkälaista teollisuuspolitiikkaa valtio harjoittaa Pohjois-Pohjanmaalle oma merkityksensä. Odotan valtiolta käden ojennusta alueelle.

Kolutusta ja sen merkitystä ei saa myöskään unohtaa tulevalla hallituskaudella. Pyhäjärvelle ja seutukunnalle on suuri merkitys, että koulutuspaikkoja nuorille on tarjolla. Koulutuksen laatuun on panostettava ja taattava opiskelijoille riittävästi opetusta ja ohjausta koulutiellä.

Aikuiskoulutukseen tarvitaan laadullisia parannuksia. Tulevalta hallitukselta tarvitaan resursseja opiskelijan tukemiseen opintiellä. Myös tukijärjestelmän on oltava sellainen että, se kannustaa opiskelemaan. Aikuisen, jolla on lapsia, on taloudellisesti haastavaa opiskella uuteen ammattiin, samalla kun on perhe ruokittava. Arkadianmäellä ja ministeriöissä ihmetellään, että on työvoimapulaa, jollain aloilla ja alueilla, ja ei vain löydy sopivaa koulutettua työvoimaa. Miksiköhän?

Aktiivimallia on nähty nyt reilu vuosi, ja toimiihan se hienosti leikkurina, ei kannustimena!

Suomeen on saatava toimivampi ja kannustavampi työllistymisturva. Järjestelmän on lähdettävä siitä, että se kannustaa tekemään työtä. Järjestelmän on oltava yksinkertainen, ei sulkeisia luukulta – luukulle. Turvan on oltava joustava työttömyyden aikainen toimeentuloturva, joka täydentää myös keikkatyötä tekevien toimeentuloa tarvittaessa. Työttömille tai työttömyysuhan piirissä oleville taataan laadukkaat palvelut työnhaun ja työllistymisen tueksi.

Yritysten on helpompi palkata työvoimaa, jolla on koulutus ja työn tekemisen edellytykset kohdallaan ja eritoten se työkyky. Totta kai vastuuta on myös yksilöllä itsellään, mutta järjestelmän tehtävä on kannustaa, ei sortaa. Palveluiden on myös oltava joustavia ja oikeasti hyödyllisiä, ei rahastamisen välineitä. Työttömien palvelut on oltava saavutettavissa harvemminkin asutuilla alueilla, jotta tuloksia saadaan muuallekin kuin kasvukeskuksiin.

Valtuustokautta on vielä pari vuotta jäljellä. Pyhäjärvellä poliitikkojen on toimittava yhteistyössä kaupungin ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. On otettava huomioon kaikki ilman ennakkoasetelmia ja painottaa oikeudenmukaisuutta. Meidän tulee rakentaa kompromisseja, joilla saamme kaupunkilaisia koskettavia asioita paremmaksi, koska en usko, että kukaan päättäjistä haluaa pahaa kellekään kaupunkilaiselle.

On kuitenkin tosiasia, etteivät kaikki ole samaa mieltä, miten asioissa pitää edetä. Siksi pitää yrittää ja täytyy tehdä enemmän yhteistyötä, kaikkien ryhmien kanssa. Olemme kuitenkin pieni kunta, sen takia on tärkeää, että kaikki kokevat, että heitä kohdellaan tasapuolisesti ja oikeuden mukaisesti kaikissa heitä koskevissa asioissa.

Olen lainannut aikaanne nyt riittävästi, kiitos kaikille kuulijoille.

Hyvää Vappua ja Valpurin päivää!