Syötävän hyviä hyönteisiä kasvamaan maan uumeniin tai vaikka Marsiin

Pyhäjärvellä käynnistyy hanke, joka voi parhaimmillaan tarjota jopa pääsyn mukaan kansainväliseen Mars-tutkimukseen. Kaivoksessa aletaan testaamaan elintarvikkeeksi soveltuvien hyönteisten kasvattamista.

– Saimme joulun jälkeisellä viikolla ELY:stä hankerahoituspäätöksen hyönteiskasvatushankkeeseemme. Tukea myönnetään 202 283,20 euroa ajalle 1.12.2018 – 30.11.2020. Yhteensä budjetti on noin 250 000 euroa. Kaupungin ei tarvitse laittaa hankkeeseen omarahoitusosuutta laisinkaan, Henrik Kiviniemi iloitsee.

Callio edible insects from Mine -hankkeen päätavoitteena on yhdistää Euroopan syvin tunnettu paikka, Pyhäsalmen kaivosympäristö, sekä kestävä ja tehokas hyönteisruoantuotanto maanalaisessa tilassa kiertotalouden periaattein.

Hankkeessa kehitetään ja testataan syötävien hyönteisten suljetun ruoantuotantojärjestelmän prototyyppi kaivoksessa. Prototyyppi tarjoaa uutta tietoa ja taitoa teollisen kokoluokan hyönteistuotannon testaamiseen lähellä asutusta ja simuloi paineistettuihin Marsin laavatunneleihin perustettua ihmisyhdyskuntaa. Kehitettävä konsepti voidaan hankkeen päätymisen jälkeen monistaa myös muihin maanalaisiin tiloihin Suomessa ja ulkomailla.

Osatavoitteena hanke toteutuessaan mahdollistaa myös kansainväliseen Mars-tutkimuksen verkottamisen ja tutkimusrahoituksen piiriin pääsyn Pohjois-Pohjanmaalla.

Kuvituskuva: Pixabay