Bioenergiaterminaalin kannattavuutta selvitetään

Martti Kettunen aloitti työt Bioenergiaterminaali-hankkeen projektipäällikkönä. Pyhäjärven Callion hallinnoimassa hankkeessa laaditaan toteutettavuusselvitys kaivosalueelle suunnitteilla olevalle bioenergiaterminaalille.

 

Pyhäjärven Callion Bioenergiaterminaali-hankkeen vetäjäksi on saatu alalta vankan kokemuksen omaava kauppatieteiden maisteri, ekonomi ja metsätalousinsinööri Martti Kettunen.

– Löysin homman sattumalta. En katsele työpaikkailmoituksia, mutta metsäkeskuksen kaveri vinkkasi, että täällä kaivataan asiantuntijaa. Tehtävä sattui sopivasti aikaan, jolloin minulla oli resurssia vapautumassa muista projekteista. Tehtävä on mielenkiintoinen ja sopii osaamisalueeseeni, hän kertoo.

Pyhäjärvi on Ilomantsissa syntyneelle ja Muuramessa asuvalle Martille oudompaa seutua, mutta toimiala on hyvin tuttu.

– Minulla on erittäin hyvä tuntemus koko ketjusta puun hankinnasta ja logistiikasta loppukäyttöön sekä hyvät henkilökohtaiset verkostot kaikkiin suuntiin, kuten metsäteollisuus- ja energiayrityksiin sekä puunhankinta-, korjuu ja kuljetusyrityksiin, Martti kuvailee.

Martti työskentelee hankkeessa 50 prosenttisella työajalla, mutta hän on puhelimitse tavoitettavissa muinakin päivinä.

– Projektipäällikön lisäksi hankkeessa käytetään apuna päteviä konsulttitoimistoja. Ymmärrän hyvin liiketoimintaympäristön ja toimintaketjun, joten orkesterin johtajana toimiminen on minulle luontevaa, Martti kuvailee.

Kettunen työskentelee hanketyön ohella yrityksensä Forbicon Oy:n toimitusjohtajana.

– Forbicon Oy on metsäbiotalouden konsultointiyritys. Myyn sen kautta osaamista, mitä kertyi reilun 30 vuoden työuralla UPM-Kymmene Oyj:n palveluksessa. Viimeiset vuodet työskentelin kansainvälistä biomassaliiketoimintaa tekevässä yksikössä. Jäin pois, kun yksikkö lakkautettiin ja perustin oman yrityksen, Martti kertoo.

Kettunen aloitti työt viime viikolla ja on tarttumassa toimeen innolla.

– Ympärillä on hyödyntämättömiä metsävaroja. Alueen hyvä logistinen sijainti, tie- ja rataverkko sekä geoterminen lämpö luovat mahdollisuuden suunnitella alueelle tehokas terminaalikonsepti, joka voisi tarjota mahdollisuuksia myös uuden liiketoiminnan syntymiselle.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke kestää heinäkuun 2019 loppuun. Hankkeen tavoitteena on laatia toteutettavuusselvitys bioenergiaterminaalille.

– Oleellinen juttu on se, että kaivosalueella bioenergiaterminaalissa voitaisiin hyödyntää geotermistä lämpöä metsäraaka-aineiden kuivauksessa ja jatkojalostamisessa. Kuivaamalla esimerkiksi energiapuun poltto-ominaisuus ja lämpöarvo paranevat, Martti perustelee.

Hankkeen aikana laaditaan toimintamalli ja konsepti siitä, kuinka alueella voitaisiin kustannustehokkaasti tuottaa korkealaatuisia biotuotteita ja -polttoaineita hyödyntämällä tehokkaasti kaivosaluetta ja sen infraa.

– Hankkeen aikana ei ehditä käynnistää toimintaa kuin enintään pienessä mittakaavassa. Ihanteellista olisi saada syntymään valmiit liiketoimintakonseptit siitä, miten terminaalia voidaan hyödyntää, löydettäisiin kohteeseen toimijat ja lopputuotteille asiakkaat, Kettunen kuvailee.

Terminaalin avulla voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää metsäbiomassavaroja, esimerkiksi parantamalla raaka-aineen laatua ja kehittämällä logistiikkaa siten, että tavaraa pystytään toimittamaan loppukäyttäjille oikea-aikaisesti. Martti visioi, että myös puuraaka-aineiden jatkojalostus voisi sopia bioenergiaterminaalin yhteyteen. Puupohjaisille raaka-aineille ollaan Suomessa kehittämässä monenlaisia uusia käyttökohteita. Niistä voidaan tuottaa esimerkiksi biodieseliä fossiilisia polttoaineita korvaamaan, biohajoavia materiaaleja muovisten kertakäyttöastioiden tilalle tai sellupohjaisia, puuvillaa ympäristöystävällisempiä tekstiilikuituja.

– Puukuutiosta jäisi enemmän euroja Suomeen, jos raaka-ainetta saataisiin jalostettua pidemmälle. Jos alan toimijat kiinnostuvat bioenergiaterminaalin tarjoamista mahdollisuuksista, minuun voi olla yhteydessä, Kettunen vinkkaa.

Jaana Salo