FutureMINE: Useat tulevaisuuden teknologiat sopivat testattavaksi Pyhäsalmen kaivoksen maanalaiseen testausympäristöön

Pohjois-Pohjanmaan liiton (AIKO) rahoittama Pyhäjärven Callio FutureMINE tiekartta -hanke on keskittynyt selvittämään, mitkä ovat uudet ja radikaalit tulevaisuuden kaivosteknologiat joihin Pyhäsalmen kaivoksen uniikki ympäristö voisi tarjota erinomaiset puitteet testausympäristöiksi. Pyhäsalmen kaivoksen maanalainen tuotanto on ennakoitu päättyvän syyskuussa 2019.

Gaia Consulting Oy on tekemässään FutureMINE selvityksessä löytänyt useita potentiaalisia tulevaisuuden teknologioita ja toimijoita Pyhäjärven Callion ympäristöön. Callion etuna selvityksessä nähdään erittäin hyvä maanalainen infrastruktuuri, erilaiset muunneltavissa olevat tilat ja vahva toimintaympäristön kehittämishalu. Callio tarjoaa turvallisen, vakaan ja monipuolisen toimintaympäristön, jopa tiukimpienkin maailmanlaajuisten indikaattorien mukaan mitattuna, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa monipuolista T & K- ja testaustoimintaa sekä mukautuvia laajoja kokeiluja.

FutureMINE tiekartta nostaa esiin useita potentiaalisia tulevaisuuden teknologioita testattavaksi Callion maanalaiseen testausympäristöön. Näihin lukeutuvia ovat esimerkiksi maanalaiseen käyttöön tarkoitetut sähkökäyttöiset ajoneuvot sekä kaivoslaitteet. Lisäksi autonomiset tai etäohjatut koneet ja ajoneuvot on nähty merkittäviksi tulevaisuuden teknologioiksi, joita voitaisiin testata kaivoksen vaativissa testausympäristöissä. Hiljattain valmistunut tiekartta korostaa myös tulevaisuuden 4G/5G tietoliikenneyhteyksien sekä langattomien IoT teknologioiden testauksen tarvetta, joilla voitaisiin parantaa maanalaisten toimintojen turvallisuutta, tuottavuutta sekä tehokkuutta kaivoksissa.

Pyhäjärven Callio tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia kansainvälistenkin toimijoiden testausliiketoimintaan. Pyhäsalmen kaivoksessa on tehty erilaista testaus ja tutkimustoimintaa jo pitkään. Esimerkiksi Normet on ollut hyvin tyytyväinen erilaisten laitteiden testausmahdollisuuteen aidossa kaivosympäristössä.

– Äskettäin Normet toteutti laajan toiminnallisuus- ja kestävyystestausohjelman seuraavan sukupolven maanalaiselle ajoneuvolleen. Tavoitteena oli löytää mahdollisia korjaustarpeita Pyhäsalmen testiradalla ennen kuin laitteet päätyvät loppuasiakkaalle, toteaa Kimmo Luukkonen, Pyhäsalmen kaivoksen johtaja ja hän haluaakin nähdä kaivoksen infrastruktuurin olevan hyödynnettynä laajasti jatkossakin.

Selvitys osoittaa, että Callion tarjoamille tiloille on kansainvälisestikin aitoa kysyntää. Callion etuna nähdäänkin mm. kaivosympäristön monipuolisuus, nykyaikaisuus ja laajat tunneliverkostot ajoluiskineen ja hisseineen.

– Oli erittäin mielenkiintoista perehtyä FutureMINE-konseptiin ja kartoittaa sen mahdollisuuksia. Kaivosteknologioiden testaaminen nimenomaan testaamiselle tarkoitetussa aidossa kaivosympäristössä luo uusia mahdollisuuksia teknologiatoimittajille, kommentoi Antti Pitkämäki, FutureMINE-selvityksen projektipäällikkö, Gaia Consulting Oy.

Selvityksen mukaan maanalaisille testausympäristöille on kysyntää mutta maailmanlaajuinen tarjonta on kuitenkin vähäistä. Kuparia ja sinkkiä tyottava kaivos on toiminut Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärvellä 1960-luvun alusta lähtien. Pyhäsalmen kaivos on Euroopan syvin perusmetallikaivos, 1 445 metriä. Kun kaivos lopettaa maanalaisen toimintansa vuoden 2019 lopulla, vapautuvat tilat ovat käytettävissä kokonaan uusiin tarkoituksiin Callion toimesta.

– Pyhäjärven Calliossa ja FutureMINE selvityksen esille tuomassa testiympäristössä on valtava potentiaali, toteaa Pyhäjärven Callion ohjelmajohtaja Sakari Nokela.

Pyhäjärven Calliota kehitetään pitkäjänteisesti kohti menestystä. Toteuttajatahoilla on runsaasti kokemusta laajamittaisesta yritystoiminnasta ja sen kehittämisestä. Alueella on ollut monimuotoista koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa vuosikymmenien ajan. Maanalainen infrastruktuuri on pitkälle vietyä, mutta yhtä aikaa jalostettavissa FutureMINE tiekartan ja tulevaisuuden vaatimusten mukaisiksi.

Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemen mukaan Callion FutureMINE-konseptia kehitetään Gaia Consulting Oy:n teettämän tiekartta selvitystyön pohjalta määrätietoisesti Suomen vahvan kaivosklusterin ja kansainvälisten kumppanien kanssa eteenpäin. Ensimmäiset investoinnit testausympäristöihin tehdään vielä vuoden 2019 aikana.