Pyhäjärven seurakunnan uusi kirkkovaltuusto on valittu

Seurakuntavaalien äänestys päättyi sunnuntaina 18.11. kello 20.00. Valtakunnallinen äänestysprosentti oli 14,4 prosenttia.  Kuopion hiippakunnassa äänestysprosentti oli 13,3 prosenttia.

Pyhäjärven 3693 äänioikeutetusta 565 kävi äänestämässä. Pyhäjärven seurakunnassa äänestysaktiivisuus oli hieman korkeampi kuin valtakunnallisesti ja hiippakuntatasolla. Pyhäjärvellä äänestämässä kävi 15,3 prosenttia äänioikeutetuista. Alle 18-vuotiaiden äänestysprosentti oli hieman korkeampi eli 18,4 prosenttia. Seurakuntavaaleissa jo 16 vuotiaalla on äänioikeus.

Kirkkovaltuustoon valittiin 19 valtuutettua, joista seitsemän on uusia. Kirkkovaltuustoon valittujen keski-ikä on 56 vuotta. Suurin osa valituista eli 63,2 prosenttia on naisia. Pyhäjärvellä jätettiin vain yksi, eli keskustan ehdokaslista. Kaikki kirkkovaltuustoon valitut ovat siis tältä listalta.

Vaalien ääniharavaksi nousi Arto Riihijärvi 76 äänellä. Toiseksi eniten eli 41 ääntä sai Tiina Kumpulainen. Kolmannen sijan jakoivat Olavi Linna ja Heli Hänninen, jotka molemmat saivat 39 ääntä.

Kahdeksan ääntä riitti alhaisimmillaan pääsyyn kirkkovaltuustoon. Kahdeksan ääntä saivat myös kolme eniten ääniä saanutta varavaltuutettua. Valtuustoon pääsy ratkesi siis näiden saman verran ääniä saaneiden kesken arvalla.

Kirkkovaltuustoon valittiin äänimäärien mukaan laskevassa järjestyksessä Arto Riihijärvi, Tiina Kumpulainen, Olavi Linna, Heli Hänninen, Kaija Parttimaa, Pirkko Ruotsalainen, Tapio Laakso, Karin Vuohtoniemi, Maija Forss-Pappila, Jussi Tikanmäki, Raili Jokiperä-Ryynänen, Seppo Kangasharju, Elisa Ruotsalainen, Maija Leskinen, Katriina Tikkanen, Olavi Marin, Teuvo Liimatainen, Satu Väisänen, Marketta Kananen.

Varajäseniksi valittiin Petri Paananen, Tuula Vesamäki, Merja Kinnunen, Tiina Halonen ja Marjo Lautiainen.