Valitusprosessi etenee: Kaupunginhallitus antoi vastaselityksen Laila Malilan selitykseen

Maanantain kaupunginhallituksessa käsiteltiin taas Laila Malilan käynnistämää valitusprosessia Henrik Kiviniemen valinnasta Pyhäjärven kaupunginjohtajan virkaan 31.10.2016. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi kyseisen kaupunginvaltuuston päätöksen 3.7.2018. Sen mukaan kaupunginjohtajan virkaa ei olisi voitu täyttää vakituisesti siinä vaiheessa, kun Tita Rinnevaaran kanssa tehtyä sovintosopimusta koskeva valitus oli yhä käsittelyssä.

Kaupunginhallitus päätti 30.7.2018 viedä asian korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn. Hallinto-oikeuden päätös oli syntynyt äänestyksen jälkeen ja asiassa eri mieltä olleen jäsenen äänestyslausunnossa antamat perustelut vastasivat kaupungin kantaa asiassa.

Laila Malila on toimittanut Korkeimmalle hallinto-oikeudelle selityksensä asiassa. Siinä Malila toteaa muun muassa seuraavaa:

– Pyhäjärven kaupunginhallitus on tehnyt aiemmin ja tekee edelleen päätöksiä piittaamatta hallintosäännöstä, kunnallislaista sekä oikeuden päätöksistä. Valtuutetut on alistettu ryhmäkuriin niin ettei uskalla ääntään käyttää. Kaupungin toimittamista asiakirjoista en löytänyt pöytäkirjantarkastajien nimimerkkejä. Pyydän Korkeinta hallinto-oikeutta hankkimaan Pyhäjärven kaupungin suorittamat korvaukset Rinnevaaralle päivämäärineen ja tarkistamaan onko noudatettu maksuaikataulua sopimuksen mukaisesti, mikäli asialla on merkitystä päätökseenne.

Selityksessään Malila vetoaa myös siihen, että Pyhäjärven kaupunginhallituksen jäsenet ovat istuneet käräjillä syytettynä virkarikoksista liittyen Rinnevaaran erottamiseen.

Pyhäjärven kaupungille tarjottiin mahdollisuus vastaselityksen antamiseen, jota käsiteltiin maanantain kokouksessa. Vastaselityksessä todetaan muun muassa, että Pyhäjärven kaupunki uudistaa aikaisemmin esitetyn lausunnon ja toteaa, että Malilan selitys ei sisällä mitään uutta tai asian ratkaisemisen kannalta merkittävää tietoa.

– Emme kommentoi enemmälti Malilan selvityksessä ilmeneviä asiaan liittymättömiä väitteitä ja mielipiteitä. Tässä tapauksessa erityisen merkityksellinen seikka on, että kaupunginjohtaja Rinnevaara on itse irtisanoutunut virastaan ja Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on eroamisen osaltaan käsitellyt aikanaan. Sinänsä eroamiseen liittyvät ehdot ja muut seikat eivät siten vaikuta itse virasta eroamisen laillisuuteen ja lainvoimaisuuteen, vastaselityksessä todetaan.

Vt. kaupunginjohtaja Kiviniemi ilmoitti kokouksessa olevansa asian osalta esteellinen eikä ollut läsnä pykälän käsittelyn aikana.