Tasoristeyksiä karsitaan – Kettuperäntietä pitkin ei pääse enää radan yli

Kettuperäntien yksityistiellä sijaitseva pääraiteen tasoristeys on poistettu käytöstä. Kohde on yksi 65 tasoristeyksestä, jotka kuuluvat vuosien 2018-2021 aikana toteutettavaan tasoristeysohjelmaan. Ohjelman tarkoituksena on tehostaa toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.
Tasoristeyksen turvallisuuspuutteiksi on tasoristeysohjelmassa mainittu liian lyhyet ja jyrkät odotustasanteet, tieliittymän sijainti alle 55 metrin etäisyydellä tasoristeyksestä sekä se, että risteävän tien leveys on tasoristeyksen kohdalla liian kapea. Risteysmerkein merkityssä tasoristeyksessä ei ole ollut varoituslaitteita.
Iisalmesta Ylivieskaan kulkeva rata toimii Suomen rataverkossa itä-länsisuuntaisena yhdysratana. Sähköistämättömällä rataosalla liikennöi säännöllisesti kymmenen tavarajunaa ja neljä henkilöjunaa. Risteyksessä on tapahtunut yksi onnettomuus 2000-luvulla.
Tasoristeyksen poistaminen vaikuttaa myös Pyhäjärven Sanomien varhaisjakeluun Kettuperäntiellä. Radan pohjoispuolelle jäävälle osalle tietä on toimitettu lehdet varhaisjakelun mukana, vaikka alue kuuluu haja-asutusalueeseen, koska saman tien eteläpää on kuulunut jakelualueeseen. Jatkossa lehti jaetaan Kettuperäntien pohjoispuolen talouksiin postin toimesta.

Toinen kohde, jonne tasoristeysohjelmassa kohdistuu toimenpiteitä on Pyhäkummun kaivosradan ylittävä tasoristeys Roomutiellä. Sen turvallisuuspuutteiksi mainitaan tien risteyskulman jyrkkyys rataan nähden sekä se että junien vaihtotyöliike tapahtuu työntämällä ja vaunuja on vaikea havaita pimeällä. Tasoristeyksessä on tapahtunut 2000-luvulla kaksi onnettomuutta.
Rataosalla liikennöi säännöllisesti kaivoksen junakuljetuksia, kuten kuparia, sinkkiä ja pyriittiä. Sähköistämättömällä rataosalla on liikennettä arkisin yhdestä kahteen kertaan päivässä ja kausiluontoisesti myös viikonloppuisin. Pyhäsalmi Mine Oy:n junaliikenne jatkuu ainakin vuoteen 2025.
Riskienarvioinnin perusteella toimenpiteeksi on valittu risteävän tien varustaminen heräteraidoin sekä valaistuksen lisääminen tasoristeyksen läheisyyteen. Myös mahdollisuus parantaa junanvaunujen näkyvyyttä heijastenauhoin sekä junien nopeusrajoituksen alentaminen 20 kilometriin tunnissa selvitetään.

 

Jaana Salo