Toimitus tutkii: Harkitaanko kaivokselle jatkoaikaa?

Maanalaisen kaivostoiminnan on arvioitu loppuvan Pyhäjärvellä elokuun 2019 lopussa. Toimitukseen kantautuneiden huhujen mukaan kaivoksella selvitetään mahdollisuutta rajamalmin hyödyntämiseen. Rajamalmi eli marginaalimalmi on malmikiveä, jonka malmimineraalien pitoisuudet ovat niin pieniä, ettei sen rikastus ole välttämättä kannattavaa. Rajamalmin rikastaminen voi tulla kannattavaksi,  jos malmin sisältämien metallien arvo markkinoilla nousee.

Onko rajamalmin hyödyntämistä suunniteltu?

– Palavereja aiheesta on pidetty, eikä asiaa haluta pitää salassakaan. Kuparin hinta on pysynyt aika korkealla pitkään. Karkeita kustannuslaskelmia on vasta tehty. Louhintamäärät tippuisivat alle puoleen siitä, mitä ne ovat olleet muutama vuosi sitten ja tulot neljännekseen. Omaa toimintaa täytyisi tarkastella aika tiukasti ja etsiä kohteita, joissa voi säästää. Kaivoksen sivutuotteena syntyvän pyriitin osalta suunniteltu jatkoaika vaatisi sitoutumista myös asiakkailta. Asiakkaisiin on oltu yhteydessä ja palaute on ollut myönteistä, Pyhäsalmi Mine OY:n toimitusjohtaja Kimmo Luukkonen kertoo.

Kuinka pitkästä jatkoajasta voisi olla kyse?

– Työlukuna on ollut kaksi vuotta, mutta tarkkaa arviota ei ole, koska maailma voi muuttua. Kuparin hinnan ympärillä on ollut kovaa hypetystä, jonka mukaan sen odotetaan nousevan korkealle.

Mitä rajamalmin hyödyntäminen voisi tarkoittaa työpaikkoina?

– Emme ole suunnitelmissa vielä niin pitkällä, että olisimme miettineet henkilömäärää. Urakoitsijat ja muut palveluntuottajat mukaan lukien kaivos työllistää 250 henkilöä. Siitä määrästä mennään joka tapauksessa reilustikin alas. Vähennys henkilöstössä on joka tapauksessa tuntuva, mutta työ ei kuitenkaan loppuisi kaikilta, kuten nyt on suunniteltu. Rikastamotoimintaan on joka tapauksessa arvioitu jäävän noin 20 työpaikkaa useammaksi vuodeksi. Nyt puhutaan kuitenkin tuntuvammasta määrästä, Luukkonen haarukoi.

Koska mahdollisuus jatkoaikaan ratkeaa?

– Tammikuussa alkavat yt-neuvottelut. Niiden alkuun mennessä on linjattava, loppuuko toiminta vai jatkuuko pienempimuotoisena. Omistajapuolelta ei ole asetettu vaatimuksia yhtiölle.

Voisiko tuotannon pienimuotoinen jatkuminen auttaa myös suurhankkeiden, kuten energiavaraston, toteutumisessa sen tarjoaman lisäajan myötä?

– Jatkoaika antaisi kaikille hankkeillekin lisäaikaa. Olen kuitenkin sen verran kyyninen, että asiat tuntuvat ottavan sen ajan mitä niille annetaan. Tuntuu että päätöksiä ei synny ilman pakkoa. Toiminnan jatkuminen pienemmässä mittakaavassa olisi tietenkin kaikkien kannalta parempi kuin äkkikuolema 9,5 kuukauden päästä, Luukkonen toteaa.

Jaana Salo