Valvira ei taivu – synnytykset keskitetään Ouluun

Oulaskankaan synnytystoiminta on ollut pitkään vaakalaudalla. Kantojaan asiaan ovat esittäneet niin STM, Valvira kuin korkein hallinto-oikeuskin.  Päivystysasetuksen voimaantulon jälkeen synnytystoiminta on ollut kariutumassa milloin synnytysten määrän ja milloin taas hoidon laadun ja potilasturvallisuuden vuoksi.

Kun STM myönsi heinäkuussa poikkeusluvan synnytysten jatkamiselle Oulaskankaan sairaalassa vuoden 2021 loppuun saakka, vaikka synnytysten määrä jää vuosittain alle tuhannen, vaikutti jo siltä että toiminta voisi jatkua. STM perusteli poikkeuslupaa muun muassa alueen pitkillä välimatkoilla ja monisynnyttäjien määrällä. Silloisessa tiedotteessaan STM totesi, että sairaalassa on riittävä määrä tarvittavaa henkilökuntaa, tilat, välineet ja laitteet sekä nopeasti saatavilla synnytyksiin ja anestesiologiaan perehtyneitä lääkäreitä. Kohentuneiden laatutekijöiden arvioitiin täyttävän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen edellytykset.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran aikaisempi lakkauttava päätös oli kuitenkin edelleen voimassa. Sairaanhoitopiiri pyysi Valviralta lokakuussa 2018 Oulaskankaan synnytystoiminnan laadun uudelleen arviointia tehtyjen kehittämistoimenpiteiden ja -suunnitelmien pohjalta.

Valvira kuitenkin pysyi aiemmassa kannassaan ja totesi 7.11.2018 antamassaan päätöksessä, että synnytystoiminta Oulaskankaan sairaalassa tulee lopettaa 31.12.2018 mennessä.

– On valitettavaa, ettei Oulaskankaan synnytystoimintaa saatu jatkaa. Meillä on kuitenkin OYS:ssa riittävät resurssit, tarpeeksi tilaa ja osaavaa henkilökuntaa, joten pystymme ottamaan sairaalaan aiemmin Oulaskankaalla synnyttäneet äidit, vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelainen toteaa.

Sairaanhoitopiirin tiedotteessa kerrotaan, että viimeiseen saakka toivottiin Oulaskankaan synnytystoiminnan jatkuvan. Hoidon laatua nostettiin usean vuoden ajan muun muassa lisäämällä resursseja ja tehostamalla henkilöstön täydennyskoulutusta. Keväällä 2018 STM:lle toimitetussa synnytystoiminnan poikkeuslupa-anomuksessa sairaanhoitopiiri sitoutui vielä kehittämään toimintaa perustamalla aikuisten tehostetun valvonnan yksikön Oulaskankaalle.

Sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Anne Huotari (vas) otti pettyneenä vastaan tiedon synnytysten lopettamisesta. Huotari muistuttaa, että lakkauttamisprosessi alkoi STM:n  kiristyneistä synnytyksiin liittyvistä päivystysasetuksista, joita on tehty vuodesta 2014 alkaen. Taustalla on Huotarin mukaan valtiovarainministeriön säästötavoitteet. Viralliseksi perusteeksi kerrotaan potilasturvallisuus, vaikka maassamme synnytyksiin liittyvä kuolleisuus on yksi maailman alhaisimpia.

– Nyt annettu Valviran päätös ja tulkinta asetuksesta osoittaa, että käytännössä synnytystoimintaan vaaditaan keskussairaalatasoinen päivystys. Oulaskankaan aluesairaalaan ei sellaista voida perustaa, koska se vaatisi sellaisia erikoislääkäriresursseja, joita ei ole saatavilla. Lisäksi se vaatisi muiden OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien hyväksynnän, eikä sellaista ole saatavissa, sillä pohjoisen sairaaloilla on jo nyt erikoislääkäreistä pula, Huotari kommentoi Oulaskankaan synnytysten päättymisen taustoja.

Oulaskankaan toiminta muuttuu synnytysten lopettamisen myötä. Sairaalaa pidetään alueellisesti ja toiminnallisesti merkittävänä osana sairaanhoitopiiriä ja toiminnan jatkuvuus halutaan turvata. Johtaja Ilkka Luoman mukaan Valviralta pyydetty päätös on nyt saatu ja seuraavaksi täytyy kääriä hihat ja alkaa töihin.

– Haluamme, että Oulaskankaan sairaala on jatkossakin elinvoimainen aluesairaala, Luoma toteaa.

(JS)