Pulaa tekijöistä: Joka toisella yrityksellä on ollut vaikeuksia löytää työntekijöitä

Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry toteutti elo-syyskuussa 2018 työvoimakyselyn alueen yritysten työvoimatarpeista. Kyselyyn vastasi yhteensä 89 yritystä, joista lähes joka toisella on ollut vaikeuksia löytää työvoimaa viimeisen kahden vuoden aikana. Yli 40 prosenttia yrityksistä ennakoi tarvitsevansa lisää työntekijöitä vuoden sisällä. Yli puolet on valmis myös kouluttamaan itse uudet työntekijänsä.

Nihak kartoitti kyselyllä, onko alueen yrityksillä ollut vaikeuksia työvoiman saatavuudessa ja millaisia tarpeita yrityksillä on nyt ja lähitulevaisuudessa työvoiman palkkaamiseen liittyen. Noin 46 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä on ollut vaikeuksia löytää työvoimaa viimeisen kahden vuoden aikana. Työntekijöitä on ollut vaikeuksia löytää lähinnä ammatillisiin työtehtäviin, kuten esim. kuljettaja, talonrakentaja, kokki, koneistaja ja särmääjä. Kyselyn mukaan asiantuntijatehtäviin ei juurikaan vaikeuksia löytää työntekijöitä ja johtotehtäviin ei ole ollut lainkaan vaikeuksia löytää työntekijöitä.

Yli neljäsosa kyselyyn vastanneista yrityksistä tarvitsisi heti yhdestä viiteen työntekijää lisää. Yli 40 prosentilla vastanneista olisi tarve palkata yhdestä viiteen työntekijää vuoden sisällä ja 35 prosentilla kolmen vuoden aikana. Huomionarvoista on myös se, että yhdeksän prosenttia yrityksistä tarvitsee kolmen vuoden sisällä 6–15 työntekijää lisää. Muutamalla yrityksellä tarve on sitäkin suurempi, reilu kaksi prosenttia vastanneista yrityksistä tarvitsee kolmen vuoden sisällä 16-50 uutta työntekijää.

Yritykset tarvitsevat muun muassa ajoneuvojen ja työkoneiden kuljettajia, ravintola alalle tarjoilijoita ja kokkeja, metallituoteteollisuuteen hitsaajia ja koneistajia, puu- ja rakennusalan tehtäviin kirvesmiehiä, tuotantotyöntekijöitä tehdas työhön sekä suunnittelijoita ja myyjiä.

Lähes 61 prosenttia vastanneista yrityksistä on valmis kouluttamaan itse uudet työntekijänsä. Oppisopimuksen kautta uuden työntekijän on valmis ottamaan lähes 35 prosenttia vastanneista yrityksistä. Vastanneista yrityksistä vain 16 prosenttia on kiinnostunut palkkaamaan ulkomaista työvoimaa. Yhteisrekrytoinnista kiinnostuneita yrityksiä oli myös verrattain vähän.

Noin 17:sta yhteisrekrytoinnista kiinnostuneista yrityksistä lähes 60 prosenttia on valmis rekrytointiyhteistyöhön muiden työvoimaa etsivien yritysten kanssa esimerkiksi Nihakin järjestämissä rekrytointitapahtumissa. Samoin lähes 60 prosenttia on valmis osallistumaan valtakunnalliseen yhteismarkkinointiin alueen työpaikkamahdollisuuksista. Yli 35 prosenttia vastanneista yrityksistä on valmis rekrytoimaan yhteisen osa-aikaisen työntekijän toisen yrityksen kanssa.