Mielipide: Avoin selvityspyyntö Ppky Selänteelle ikäihmisten kuljetustuesta

Vuohto-Niinimäen asukkaat ovat huolestuneina ikäihmisten radikaalisti huonontuneista kyytipalveluista ottaneet yhteyttä kyläyhdistykseen asian korjaamiseksi. Tilanne on kärjistynyt kyytiasioiden siirryttyä Pyhäjärven kaupungilta Selänteen hoitoon.

Tällä hetkellä jopa yli 90-vuotias taajaman ulkopuolella yksinasuva vanhus ei saa muuta kyytiä kuin yhtenä viikonpäivänä (aina sama päivä) kulkevan palveluliikenteen kuljetuksen, joka viipyy Pyhäsalmessa yhdeksästä kahteentoista. Toisin sanoen, kaikki muina aikoina tapahtuva toiminta on poissuljettu ilman naapurien apua! Jokainen voi miettiä, miltä tuntuisi itse olla vastaavassa tilanteessa.

Onko niin, että Selänteen tukeman niin sanotun taksikortin saa vain pyörätuolissa istuva vaikeavammainen. Eikö enää oteta huomioon henkilön ikää, fyysistä kuntoa ja kroonisia, invalidisoivia sairauksia, kuten sydänsairauksia, reumaa, nivelrikkoa, osteoporoosia, astmaa, diabetesta ja niin edelleen? Tekeekö yksi henkilö päätökset tuen myöntämisestä ja millä tietopohjalla? Eikö yhteiskunnan tehtävä ole tukea ikääntyviä selviämään mahdollisimman kauan omassa kodissaan ja laajentamaan elämänpiiriä kodin ulkopuolelle laadukkaan elämän takaamiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi?

Olemme pyytäneet Ppky Selänteen asiasta vastaavaa henkilöä tekemään selkokielisen selonteon asiasta Pyhäjärven Sanomiin.

Vuohto-Niinimäki kyläyhdistys