Kiuruvedellä tienaa paremmin luottamustehtävissä – Pyhäjärvellä palkkiot ovat alle saman kokoluokan kuntien keskitason

Kuntaliiton tuoreen selvityksen mukaan kuntien luottamushenkilöiden palkkioissa on suuria eroja.  Kunnanvaltuutettujen kokouspalkkiot Manner-Suomessa vaihtelevat 30 ja 285 euron välillä. Korkeinta palkkiota maksetaan Helsingissä. Pienintä palkkiota maksavat Jämijärven, Lestijärven, Savukosken, Utsjoen ja Vehmaan kunnat, joissa valtuutetun kokouspalkkio on 30 euroa. Kuntaliiton selvitys perustuu pääosin kuntien toimittamiin ja kuntien hallintosäännöistä poimittuihin tietoihin kuluvan valtuustokauden alussa. Kunnissa luottamushenkilöiden palkkiotasoa tarkistetaan yleensä kerran valtuustokaudessa.

Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on Manner-Suomessa keskimäärin 80 euroa, valtuuston puheenjohtajan palkkio 115 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 113 euroa.

Pyhäjärven kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan, kaupunginvaltuuston, hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkio on 58 euroa ja muiden lautakuntien 50 euroa per kokous. Johtokuntien, toimikuntien ja muiden toimielinten kokouksista maksetaan 40 euron palkkio. Kokouksen puheenjohtajalle maksetaan palkkio korotettuna 50 prosentilla. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta maksetaan 50 prosentin ylimääräinen korvaus.

Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on keskimäärin 2361 euroa, hallituksen puheenjohtajan 2947 euroa ja toimialalautakunnan puheenjohtajan 1049 euroa.

Pyhäjärvellä vastaavat palkkiot ovat kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla 1500 euroa, kaupunginhallituksen puheenjohtajalla 1800 euroa ja lautakuntien puheenjohtajilla 600 euroa, poikkeuksena keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan 400 euron palkkio vaalivuosina ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajan palkkion korotus 800 euroon, mikäli puheenjohtaja tekee kokousvalmisteluja.

Luottamushenkilöiden palkkiot ovat Pyhäjärvellä naapurikuntiin verrattuna alueen keskitasoa tai sen alle. Pyhäjärvellä luottamushenkilöiden palkkiot ovat myös alle vastaavan kokoluokan keskiarvon Suomessa.

Naapurikunnista korkeimpia kokouspalkkioita maksetaan Kiuruvedellä, jossa valtuuston puheenjohtajan kokouspalkkio on tuplat Pyhäjärven vastaavasta, eli 3000 euroa vuodessa, puheenjohtajan kokouspalkkio 120 euroa ja valtuutetun kokouspalkkio 80 euroa. Pyhäjärven naapurikunnista alhaisimpia kokouspalkkioita maksetaan Pyhännällä, jossa valtuuston puheenjohtajan kokouspalkkio on 68 euroa ja valtuutetun 45 euroa. Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on siellä kuitenkin 80 euroa korkeampi kuin Pyhäjärvellä, jossa vuosipalkkio on Kärsämäen ja Pihtiputaan kanssa alueen alhaisin.

Joissakin Suomen kunnissa osa luottamushenkilöistä hoitaa tehtäviään joko osa-aikaisena tai päätoimisena työnään. He saavat luottamustehtävän hoitamisesta eläkettä kartuttavaa palkkaa ja heillä on samat sosiaalietuudet kuin kunnan työntekijöillä. Kuukausipalkkaa saaville luottamushenkilöille ei yleensä makseta erikseen kokouspalkkioita tai muita korvauksia.

– Luottamustehtävät ovat muuttuneet vaativammiksi ja niihin käytetään entistä enemmän aikaa etenkin suurissa kaupungeissa. Tässä mielessä myös Suomessa ollaan vähittäin siirtymässä lähemmäs kohti Pohjoismaista mallia, jossa johtaville kunnallisille luottamushenkilöille maksetaan useimmiten palkkaa osa- tai kokopäiväisesti hoitamastaan luottamustehtävästä. Kaiken kaikkiaan luottamushenkilöille maksettavat palkkiot ovat Suomessa kuitenkin pääosin melko vaatimattomalla tasolla ja vaihtelut kuntien välillä ovat suuria, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom kertoo.

Luottamushenkilöllä on oikeus saada korvausta myös ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu muun muassa sijaisen palkkaamisesta tai lastenhoidon järjestämisestä. Kaikki kuntien luottamushenkilöille maksettavat palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset ovat verotettavaa tuloa. Lisäksi puolueet perivät yleisesti luottamushenkilömaksua eli ns. puolueveroa luottamushenkilön antaman valtuutuksen nojalla. Puolueveron suuruudesta päättää puolueen kunnallisjärjestö, joten kuntakohtaiset erot puolueiden välillä ja sisällä ovat suuria. Yleisimmin puoluevero on 10 prosenttia palkkiosta, Kuntaliiton tiedotteessa kerrotaan.

Jaana Salo