Vielä ehdit ottaa kantaa kellojen siirtelyyn

Pitäisikö Suomen siirtyä pysyvään kesäaikaan tai talviaikaan vai valita ihan eri aikavyöhyke? Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää asian tiimoilta kansalaiskyselyn otakantaa.fi -foorumilla. Vastausaika päättyy perjantaina 12.10.2018.

28. lokakuuta kelloja siirretään taas tunti taaksepäin. Kesäaika vaihtuu talvi- eli normaaliaikaan virallisesti sunnuntaina kello 3 yöllä. Suomessa kesäaikaa kokeiltiin toisen maailmansodan aikaan vuonna 1942, mutta jatkuvassa käytössä kesäaika on ollut vuodesta 1981 lähtien. Vuodesta 2002 lähtien kesäaikaan siirtymistä on säädellyt EU-direktiivi.

Suomalaiset europarlamentaarikot esittivät vuonna 2016 EU-komissiolle kesäajasta luopumista. Suomessa kesäajan hyödyt rajoittuvat lähinnä kevääseen ja syksyyn, koska Suomen kesä on varsin valoisa. Tärkein syy kesäajan käyttöön Suomessa onkin ollut pysyminen samassa tahdissa muiden EU-maiden kanssa.

Kellon siirtely aiheuttaa paitsi vaivaa ja sekaannuksia, niin myös sekoittaa sisäisen kellon ja saattaa aiheuttaa jopa terveysriskin. Esimerkiksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa toteutettiin tutkimus, jossa oli mukana 14 000 sydänpotilasta. Kellojen siirtelyn havaittiin kohottavan infarktiriskiä. Tutkimus on julkaistu Annals of Medicine -tutkimusjulkaisussa joulukuussa 2015.

Euroopan komissio on ehdottanut, että kahdesti vuodessa tapahtuvasta kellojen siirtelystä luovutaan EU:ssa vuonna 2019. Ehdotuksen mukaan EU-maat voisivat valita itse, haluavatko ne noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa taikka siirtyä johonkin muuhun aikavyöhykkeeseen.

Suomen eduskunnassa on muodostettu yhteinen näkemys siitä, että kellojen siirtelystä luopumista edistetään EU:ssa. Siitä ei ole tehty päätöksiä, mihin aikavyöhykkeeseen Suomi tulisi kuulumaan. Asian päättää Suomen eduskunta.

Komissio on pyytänyt jäsenmaita ilmoittamaan viimeistään huhtikuussa 2019, mitä aikaa maa haluaa jatkossa noudattaa. Kansalaiskyselyn avulla selvitetään mielipiteitä ja näkemyksiä asiasta. Kysely on avoinna Otakantaa.fi -sivustolla perjantaihin 12. lokakuuta saakka. Tuloksia hyödynnetään, kun Suomi valmistelee kantaansa ehdotukseen.

Sillä mikä aika valitaan, on vaikutusta aamujen ja iltojen valoisuuteen. Jos Suomi jää pysyvästi kesäaikaan, se tarkoittaisi että talvisin aamut olisivat pimeämpiä ja illat valoisampia. Talviaika taas lyhentää valoisaa aikaa illan puolelta, mutta aamulla aurinko nousisi aiemmin. Iltavirkut ja aamuvirkut saattavat siis olla asiasta hyvinkin eri mieltä.

Tällä hetkellä Suomi kuuluu Itä-Euroopan aikaan. Kyselyssä selvitetään näkemyksiä myös siihen, kokevatko Suomalaiset tärkeäksi kuulumisen samaan aikavyöhykkeeseen esimerkiksi Skandinavian, Keski-Euroopan, Baltian maiden vai Länsi-Venäjän kanssa.

Käy kertomassa oma näkemyksesi osoitteessa: kellojensiirto.otakantaa.fi

Jaana Salo