Mielipide: Pyhäjärviset ansaitsevat ympärivuotisen kulttuurisalin

Pyhäjärvellä on virinnyt ajatuksia rakentaa uusi monitoimitila liikunnan ja toivottavasti myös moninaisen kulttuurin ja tapahtumien yhteiseksi tilaksi sekä samalla kokous- ja koulutus-, harjoitus- ja näyttelytilaksi. Sysäys tähän olisi se, jos kouluverkkoratkaisun seurauksena kirjastolle rakennettaisiin uudet tilat; siihen yhteyteen voisi rakentaa myös monitoimitilan.

Mielestämme Pyhäjärvelle tarvitaan monitoimitila, jossa nousevan katsomon lisäksi olisi mahdollisimman monelle taidelajille (musiikki, runous, teatteri, tanssi, sirkus ym.) soveltuva näyttämö (koko ja korkeus; joustolattia), perusnäyttämötekniikka, hyvä akustiikka sekä tarpeelliset oheistilat.

Tärkeää olisi myös näyttämön ja katsomon muunneltavuus verhoin ja sermein (kiskotus), jolloin tila soveltuisi pienemmillekin tilaisuuksille. Tämä mahdollistaisi helpommin järjestelyin yhä monipuolisemman kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan ympäri vuoden!

Tarvehan tällaiselle tilalle on ollut olemassa jo pitkään ja tämän vuosikymmenen alussa oli jo alkusuunnitelmat ja määrärahavaraukset olemassa hyvinvointitalon rakentamiseksi: vuoden 2012 talousarviossa oli varattu hyvinvointitalolle 5,0 miljoonaa euroa vuosille 2012–2013. Sittemmin uuden sairaalan rakentaminen vei hyvinvointitalon toteutuksen mennessään. Nyt voisi olla oiva ajankohta tehdä tämä tulevaisuusinvestointi!

Me, pyhäjärviset kulttuuri- ja tapahtumaorganisaatiot toivomme kaupungin päättäjien vakavasti harkitsevan uuden monitoimitilan rakentamista. Olisimme myös mahdollisen uuden monitoimitilan käyttäjiä.

Kulttuuritoiminta ja tapahtumat ovat osoitus paikkakunnan elinvoimasta. Tapahtumista ja tilaisuuksista hyötyy aina myös paikallinen elinkeinoelämä – etenkin mitä enemmän onnistumme saamaan niihin kävijöitä muualta. Kun pyhäjärviset puolestaan käyvät muualla esimerkiksi konserteissa ja teattereissa niin rahatkin valuvat muualle.

Monipuolinen ympärivuotinen kulttuuri- ja tapahtumatarjonta luo myönteistä kuntakuvaa, lisää viihtyvyyttä pyhäjärvisille ja houkuttelee uusia asukkaita.

Hiijjen Pelimannit ry,

Jokilatvan opisto, Jokilaaksojen musiikkiopisto, Kurjenpolvet ry, Pohjoinen tanssin aluekeskus,

Pyhäjärven Seniorit ry,

Pyhäjärvi-Seura, Tanssiopisto Uusikuu ja Täydenkuun Tanssit -festivaali