Mielipide: Lopettakaa riitely

Lopettakaa se kafkamainen riitely kunnallispolitiikassa!  Siinä teillä ensimmäinen ja tärkein idea ja kehittämiskohde!  Pro Pyhäjärvi liike näyttää anarkistiselta ulkopaikkakunnalta seurattuna.

Demokraattisiin päätöksiin ei tämä liike näytä tyytyvän: jos päätös ei miellytä, aloitetaan aikaa, energiaa ja rahaa syövä valituskierrerumba.  Hävettää ja suututtaa sivusta katsoessa!

Monesti mediassa Pyhäjärvi mainittu jo Kittilän kanssa samassa yhteydessä!  Ei ole mainesaavutus teiltä.  Varmasti vaikeuttaa välillisesti kuntanne kehitys- ja selviytymismahdollisuuksia laaja-alaisesti.

Sitäkin murheellisempi asetelma tavallaan, kun teillä mahdottoman runsas, vilkas kansalaistoiminta!  Hirveä määrä yhdistyksiä, jotka järjestävät koko ajan erilaisia tilaisuuksia. Tämä nähtävissä paikallislehden sivuilta, joka sekin ihailtavan ”eläväinen” mediakonserneihin kuulumaton, yksityinen, pieni lehti.

Harmittaa ja suututtaa ja säälittääkin, että näin mahdottoman aktiivisilla, hienoilla kuntalaisilla on suorastaan ala-arvoisesti toimiva kunnallishallinto ja luottamushenkilöstö. Syövät ja mitätöivät, nollaavat energiaa, jota asukkaat vapaaehtoistoiminnallaan kolmannella sektorilla luovat vuodesta toiseen.  Teoreettisesti nähtynä näin, mutta käytännössäkin varmasti välillisesti totta: tänä päivänä julkisuuskuva / imago on asia, joka vääjäämättä vaikuttaa vähän kaikkeen…

Toisaalta, ”syytä lienee sysissä ja sepissä”.  Luottamustoimi ei saisi nykymaailmassa olla elinikäinen ”virka” kuten oli agraariaikoina: maailma muuttuu nopeasti ja vaatisi päätöksentekijöiltäkin ymmärrystä – sekin palvelus paikkakunnalle! – vetäytyä itse jossain kohtuullisessa ajassa sivuun ja antaa tilaa uusille henkilöille ja vereksille ajatuksille.

Teilläkin näyttää siellä olevan ”ammattipoliitikkoja” – nimiä nyt mainitsematta.  Heille on saattanut vuosien mittaan muodostua kiistanalaisia, epäterveitä ehkä omavaltaisiltakin vaikuttavia toimintatapoja, jotka sitten häiritsevät ja provosoivat vastapuolta, tätä Pro Pyhäjärvi-liikettä.

Pitäisi entistä enemmän hakea yhteistä näkemystä jo ennen varsinaisia kokouksia, jotta kaikki osapuolet voisivat sitoutua virallisiin päätöksiin.  Resepti, jolla toimittaneen menestyksekkäästi Suomen kunnissa – ei päätöksen teon pitäisi olla sen kummoisempaa Pyhäjärvelläkään!

Tuula Takkala os. Korhola,

FM, Karstula