Mielipide: Minne menet Pyhäjärvi

Pyhäjärvellä on tapahtumassa historiallisen suuri muutos, kun kaivos lopettaa maanalaisen toiminnan ensi syksynä. Tämä muutos on puhututtanut pitkään ja tähän on erilaisin hankkein  pyritty valmistautumaan. Kukaan ei pysty tarkalleen kertomaan, mitä tämä muutos paikkakunnallemme aiheuttaa. Uhkana on, että ihmisten menettäessä työpaikkoja, tulee harkittavaksi muutto työn perässä toisaalle. Toisaalta uskomme ja haluamme uskoa, että työpaikkojakin syntyy näiden eri selvitysten pohjalta. Eikä sekään olisi huono ajatus paikkakuntamme kannalta, jos joku päätyy kulkemaan töissä muualla, mutta jatkaa edelleen elämää pyhäjärvisenä.

Tätä taustaa vasten on sitten tulossa toinen iso muutos, joka koskee enempi lapsia ja heidän kauttaan koko perheitä. Päättäjillä on käsissään esitys, jossa kaikki Pyhäjärven kyläkoulut ollaan lakkauttamassa. Tämä yhdessä kaivoksen loppumisen kanssa vaikuttaa monien elämään. Vanhempien menettäessä työnsä, voisi osa kuitenkin vielä jäädä Pyhäjärvelle, mutta kun samalla lakkautetaan monelta se lähikoulu, niin ei se ainakaan muuttokynnystä laske. Tämä on sääli Pyhäjärven tulevaisuuden kannalta.

Miksi kyläkouluja sitten ollaan lakkauttamassa. Tähän on kerrottu ainoastaan yksi perussyy. Kaupunkimme talous on syöksykierteessä ja tarvitaan kipeästi säästöjä. Osa säästöistä kohdistuu Selänteeseen ja osa sitten sivistystoimeen. Näihin säästötoiveisiin ollaan sitten vastaamassa koulujen sulkemisilla. Asia oli jo esillä vuosi sitten ja silloin päätettiin ottaa vuoden aikalisä ja valmistella asia perusteellisesti ja eri vaihtoehtoja puntaroiden. Tarkalleen valtuusto päätti vasemmistoliiton esityksen mukaisesti ” Esitän, että kouluverkkoasiaan otetaan 1 vuoden lisäaika, jonka aikana tehdään kattavat kuntoarviot jokaisesta koulusta. Tämän lisäksi tehdään laajempi kuntaa ja kuntalaisia koskeva vaikuttavuusarviointi, sekä arviointi väestömuutoksesta kouluverkostoon kaivoksen mahdollisen loppumisen myötä. Kouluverkkoasia otetaan uudelleen valmisteltuna käsittelyyn syksyllä 2018 ja mahdolliset muutokset otetaan käsittelyyn syksyllä 2019.” Tiistai-iltana saimme kuntalaisinfossa kuulla, että mitään kovin syvällistä uutta valmistelua ei ole tehty. Lapsia, kyliä tai saatikka opettajia ei ole kuultu asian tiimoilta, mikä on kovin ihmeellistä. Olisi voinut olettaa, että opettajien mielipiteilläkin olisi ollut joku rooli valmistelussa. Kuntoarvioita on tehty lakkautettavista kouluista, mutta Ikosen ja keskuskoulun osalta tarkempia arviointeja ei liene tehty, ei ainakaan niistä kerrottu. Virkamiehet lienevät hoksanneet, että tämä on helpompi tie edetä, kun ei tarvitse asettaa kyliä vastakkain, kuten infotilaisuudessa todettiin.

Talous, tuo ihana sana, jonka taakse kätkeytyy paljon. Perusteluissa toistetaan, että tarvitaan säästöjä ja niitä on sitten esitelty eri tilanteissa. Kuitenkin esityslistojen liitteistä ja infossa keskityttiin vain siihen, että tulee säästöjä. Missään vaiheessa ei liene kenellekään tullut mieleen, että tulee jonkin verran lisäkulujakin, jos edetään nyt hallituksen jo päättämällä tavalla. Tuntuu vähintäänkin ihmeelliseltä, että hallitus on päättänyt tästä asiasta nimenomaan taloudellisin perustein, mutta ei kuitenkaan ole vaivautunut laskemaan kokonaisuutta kuntatalouden kannalta. Päätökseen sisältyy merkittäviä remontti-investointeja Keskuskoululle. Tästä aiheutuu vääjäämättä korko- ja poistokustannuksiin lisäystä nykyiseen verrattuna. Kirjaston muutto ei ole ihan ilmainen sekään. Myös käyttökustannukset ammattikoulun osalta nousevat kirjaston muuton myötä. Päätökseen on myös hienosti kytketty tämä kulttuuri-/monitoimitila. Tämäkin on selkeänä esityksenä sanamuodoin, että ”rakennetaan”. Paikka ja neliöt on auki, joten tarkkoja laskelmiakaan tästä ei ole ollut esittää. Myöskään päätöksessä ei ole mainittu, että minkälaiset kulut tulevat vanhojen koulujen ”hävittämisestä”. Jos niille ei nopeasti löydy ostajaa, ne puretaan. Tämä tuli esille infossa. Purkamisen kustannuksia ei kuitenkaan haluttu esittää. Ne oli kyllä teknisellä johtajalla ihan esitysmateriaalissa, mutta jostain syystä niitä ei haluttu meille esitellä. Todettakoon tässä, että ne ovat näiden kolmen koulun kohdalla noin 200 000 euroa teknisen toimen arvion mukaan. Lisäksi kuntatalouteen tulee kustannuksia, kun kouluilla oleva jäännösarvo täytyy kirjata alas (240 000 euroa). Tästä voidaan nähdä, että purkamisen tullessa kyseeseen, niin talousvaikutus kaupungille on vähintäänkin 450 000 euron luokkaa. Ostajan löytyessä tuo varsinainen purkamiskulu jää pois, mutta tuo alaskirjaus taseesta tulee kuitenkin tehtäväksi. Onkin hämmästyttävää, että puhutaan kuntatalouden kannalta säästöistä, kun seuraavan 4. vuoden ajalle laskettuna tulee pelkkää maksettavaa. Tämä päätös oikeasti vaarantaa meidän talouden, täysin päinvastoin, kuin on nyt esitetty. Tavoitelluista säästöistä jää jäljelle vain puretut koulut ja pahamieli.

Päättäjät, kyseenalaistakaa nyt laskelmat ja vaatikaa, että kokonaisvaikutuksen oikeasti avataan myös talouden näkökulmasta. Nyt esillä on vain säästöt, jotka ovat päätös esityksen mukaan seuraavat:

 

2019 2020 2021
Sivistys -110 -280 -280
Tekninen -174 -358 -368
Investoinnit -1250

 

Kuten aikaisemmin tuossa kerroin, tämä päätös aiheuttaa kuluja, jotka ovat tiivistettynä tuossa alla.

2019 2020 2021
Ilmoitetut säästöt 304 658 668
Uudet käyttötalousmenot -370 -640 -400
Vaadittavat investoinnit -1250 -3125 -4933
Tarvittava laina -1250 -3188 -4231
Korot -13 -32 -85
Poistot -175 -242 -306
Yhteensä -254 -256 -123

 

 

Eli kustannuksia  syntyy kaikkiaan lähes 2,3 miljoonaa kolmen vuoden aikana. (370+640+400+13+32+85+175+242+306).  Säästöjä ilmoitetaan syntyvän 1,6 miljoonaa. (304+658+668). Tästä nähdään, että kun lähdettiin hakemaan säästöjä on syntynyt vain lisäkustannuksia kuntatalouteen  noin 660 000 euroa. Ja koko ajan syntyy jatkossa vain lisää. Tämän luulisi herättävän päättäjät, että kyseessä ei todellakaan ole taloudellisin perustein tehtävä päätös vaan päätöksen takana täytyy nyt olla jotkut muut syyt. Niitäkin voitaneen arvailla, että ketkä tästä esitetyn kaltaisesta päätöksestä hyötyvät, mutta jätän ne spekulaatiot pois, kun ne ovat enemmän mielipidekysymyksiä.
 

Kaupungin laskelma Korjattu laskelma  Kaupungin laskelma Korjattu laskelma Kaupungin laskelma Korjattu laskelma Kaupungin laskelma Korjattu laskelma
2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022
Asukasluku 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
Veroprosentti 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75
TOIMINTAKATE -36545 -36915 -36187 -36607 -36176 -36576 -36104 -36414
Verotulot 21153 21153 21153 21153 21153 21153 21153 21153
Valtionosuus 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16200 16300
VUOSIKATE 970 587 1300 848 1327 842 1314 1024
Poistot 1685 1860 1685 1927 1685 1991 1685 1941
Yli-/alijäämä -315 -873 15 -679 35 -756 22 -524
Kumulat. Yli-/alijäämä 2985 2427 3000 1749 3034 992 3056 469

Lopuksi vielä taulukko, josta käy ilmi lyhyesti ja tiivistetysti, mitä tapahtuu kuntatalouden kannalta, eli vertailutaulukko, josta näkee mitä säästöille tapahtuu, kun otetaan koko talouden kokonaisuus huomioon.

 

Kaupungin laskelmissa ylijäämää olisi, kun pelkät säästöt on huomioitu vuonna -22 yhteensä kolme miljoonaa, kun otetaan huomioon syntyvät kustannukset ja uusien investointien poistot ja korot, ylijäämää on vuoden -22 lopussa enää vain vajaa 470.000,-euroa.

Minne menet Pyhäjärvi? Toivon, että edes hetken pohditte tätä, ennen kuin teette päätöksiä, jotta mentäisiin edes oikeaan suuntaan.

Ollaan yhteydessä

Pekka Päivärinta