Mielipide: Koulujen lakkauttaminen / kulttuuri-liikunta-kirjastotila

Valtuustomme päätettäväksi on tulossa kouluverkkoasia. Hallitus äänestyksen 4–2 päätöksellä esittää, että Pyhäjärvellä siirrytään yhden alakoulun malliin. Esitys sisältää käytännössä paljon muutakin:

1. Emolahden, Rannan ja Ruotasen koulut lakkautetaan 2019 lukuvuoden alussa.

2. Nykyinen kirjasto siirretään ammattikoululle

3. Kirjaston tilat rakennetaan luokkatiloiksi

4. Kirjastolle rakennetaan uudet tilat mahdollisimman nopeasti ammattikoululle

5. Ryhdytään rakentamaan uusi kulttuuri-liikunta-kirjasto monitoimitila.

Aikamoinen paketti, jossa on niputettu vaikutuksiltaan merkittäviä asioita.

Kaikki edellä luetellut TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI!?

Jopa jottain. Kolmen koulun lakkauttamisella saataisiin siis niin paljon käyttötalouteen säästöjä, että se mahdollistaisi kohdat 2–5. Uskallan väittää, ettei näin ole. On huomattava myös se, että käyttötalouteen tulee vaikuttamaan myös investointien merkittävät poistot ja lainojen (joita joutuu ottamaan) korot.

Päätöksen teon kannalta on käsittämätöntä, että tällainen ”nippu” käsiteltäisiin yhden ja saman asian käsittelyn yhteydessä! Mielestäni kaikki kohdat edellyttäisivät ehdottomasti erillistä, perusteellista valmistelua ja vaikuttavuusarviointia.

Kirjastot ovat aina olleet kansalaisten yksi tärkeimmistä paikoista, joiden palveluiden kautta sivistys-Suomikin on saanut eväitä. Kirjasto on tällä hetkellä erinomaisessa paikassa, keskellä kylää ja nivottuna kouluun. Sen palvelut ovat saatavilla kaikenikäisille.

Monitoimitalon rakentaminen on merkittävä investointi, joka vaatii perusteellista suunnittelua ja talouslaskelmia. Tämä, sinänsä miellyttävä asia, tulee käsitellä omana asiana! Nyt, käsittelyyn tulevassa koulujen lakkauttamisessa se on ikään kuin laitettu porkkanaksi, peittoamaan ikävää, ja moniin perheisiin vaikuttavaa päätöstä (koulujen lakkauttamisia).

Paikkakuntamme elää etsikkoaikaa. Kaivos loppuu vuoden päästä.

Nyt on ensin syytä pikaisesti kartoittaa laajalla kyselyllä kuntalaisiin ja yrityksiin, miten kaivoksen loppuminen heihin vaikuttaa. Kuinka paljon on muuttoliikettä, kun joudutaan lähtemään työn perään muualle. Varsin paljon pyhäjärvisiä yrityksiä on suoraan ja epäsuoraan täysin kaivostoiminnan varassa.

Paitsi tämä kartoitus, on samalla laskettava taloudelliset vaikutukset verotulojen alentumiseen. Verotulothan ovat tärkein tulolähde kunnissa. Meilläkin verotulojen osuus on kaikista tuloista oli 51,8 prosenttia vuonna 2017. Euroissa 21,6 miljoonaa!

Jo yksistään kaivoksen loppuminen vaikuttaa yhteisöverotuottoon on 5–6 miljoonaa. Kun siihen lisätään kaivoksen työntekijöiden maksamat kunnallisverot, on verotulojen alentuminen valtava. Lisäksi vaikutus ulottuu sitten myös yritysten maksamiin veroihin, koska ostovoima vähentyy merkittävästi.

Lainaa meillä oli 24,1 miljoonaa euroa vuoden 2017 lopussa. Siinä on maksamista tuleville sukupolville.

Minun ehdotukseni on:

1. Selvitetään laajalla kyselyllä kaivoksen loppumisen vaikutukset kuntalaisiin ja talouteen

2. Rohkea panostus elinkeinotoimintaan

3. Kaivoksen uusiokäyttö

4. Kouluverkon säilyttäminen nykyisellään 3–4 vuotta, jona aikana nähdään paikkakuntamme tulevaisuus, ja jona aikana todennäköisesti selviää myös sote-ja maakuntauudistus

Sotekulut olivat 61 % vuoden 2017 lopussa kaikista kuluista.

5. Tarvittaessa nykyisen kirjaston modernisointi

6. Uuden monitoimitalon rakentaminen sitten, kun meillä on varaa, meillä on asukkaita, meillä on työpaikkoja, sitten kun, toivon mukaan, paikkakuntamme on ”voimissaan”.

Kaiken kaikkiaan, sanonta ”jäitä hattuun” on nyt paikallaan. Näin suurten, ja merkittävien asioiden yhdistämistä samaan käsittelyyn ei tule tehdä!

Valtuutetuilta toivon itsenäistä harkintaa tulevaan, merkittävään käsittelyyn. Pelkään pahoin, että kaivoksen loppumisen vaikutukset ravisuttavat kuntalaisiamme rajusti ja vaikuttavat paikkakuntamme imagoon negatiivisesti.

Siihen jos vielä lisätään kolmen koulun lopettaminen, se on jo liikaa. Todettakoon vielä, että kyseiset koulut eivät kaipaa merkittäviä korjauksia lähivuosien aikana.

Jos päätös syntyy esitetyllä tavalla, ”ovien” sulkeminen paikkakunnallamme on kiihtyvä. Tätä en halua!

Pyhäjärvi 29.9.2018

Raija Leppäharju

Kansanliike Pyhäjärvi