Hankkeella haetaan vauhtia erikoiskasvituotantoon

Pyhäjärven marjatuotantoalue on suuralueen selkein osaamiskeskittymä yli 80 hehtaarin marjapinta-alallaan. Ari Huttunen (ylh. oik.) opasti viime syksynä herukkapuimurin käyttöä pihtiputaalaiselle Vesa Kemppaiselle Röytiönrannalla.

63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi -hanke on käynnistynyt 18 kunnan ja neljän seutukunnan alueella: Haapaveden–Siikalatvan seutukunta (Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva), Kaustisen seutukunta (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Veteli), Perho, Pyhäjärvi/Nivala–Haapajärven seutukunta (Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi), Witas-alue (Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas, Viitasaari).

Vastuullinen toteuttaja on Haapaveden–Siikalatvan seutukunta. Hankkeen EU-raha tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Uudentyyppiselle suuralueelle luodaan erilaisilla aktivointitoimenpiteillä uutta yrittäjyyttä puutarhamarjojen tuotantoon, peltoviljelyn erikoiskasvituotantoon, luonnonmarjaliiketoimintaan ja keruutuoteliiketoimintaan. Visiona on yhdistää suuralueella oleva osaaminen alalla toimivien yritysten, viljelijöiden, keruurinkien ja poimijoiden yhteiseksi hyödyksi yhteistyön avulla. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi markkinointiin, tuotekehitykseen ja erikoiskasvien viljelypinta-alojen lisäämiseen liittyen. Luonnonmukaiseen tuotantoon kannustetaan.

Uusia yrittäjiä aktivoidaan erikoiskasvituotantoon. Aktivointitoimina järjestetään esimerkiksi koulutuksia, tietoiskuja, työpajoja, seminaareja, opintomatkoja, pellonpiennartapahtumia, pop-up-tilaisuuksia, tutkijavierailuja ja sadonkorjuutapahtumia. Ensimmäinen koko hankealueen toimijat kokoava tilaisuus järjestetään marraskuussa Pyhäjärvellä. Hankkeessa mukana oleminen on osallistujille ilmaista.

Hankkeessa työskentelee neljä aktivaattoria, joilta löytyy monipuolista maatalous- ja puutarha-alan koulutusta ja työkokemusta. Jokaisen asiantuntijan osaaminen on koko hankealueen käytettävissä. Pyhäjärvellä Velitapio Manninen luotsaa vankalla kokemuksella puutarhamarjat -osiota, Siikalatvalla Mikko Hyvärinen keskittyy luonnonmarjaliiketoiminnan aktivoimiseen. Viitasaarella Katriina Korhonen vie eteenpäin peltoviljelyn erikoiskasveihin liittyvää kehittämistyötä. Kaustisen seutukunnan keruutuotteisiin ja yrtteihin erikoistunut aktivaattori aloittaa työt lokakuun aikana. Koko hanketta koordinoi projektipäällikkö Tiina Rönkkömäki Haapaveden–Siikalatvan seutukunnasta.

Tällä hetkellä 63 Degrees north – Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi -hankkeessa selvitetään alueella jo olemassa olevia osaamiskeskittymiä ja yrittäjien tarpeita. Pyhäjärven marjatuotanto on suuralueen selkein osaamiskeskittymä yli 80 hehtaarin marjapinta-alallaan. Siikalatvalta löytyy luonnonmarjojen poimijarinkitoimintaa. Selvitystyö on kesken, mutta näyttää siltä, että erikoiskasvien viljelyä voisi lisätä ja monipuolistaa runsaasti koko suuralueella. Esimerkiksi alueen marjatarjonta ei vastaa kasvussa olevaa kysyntää.