Vestian hyötyjäteasemalla toistuvaa ilkivaltaa – valvonta tiukentuu

Lammasmäentiellä sijaitsevalta Vestian hyötyjäteasemalta on anastettu omaisuutta ja paikkoja sotkettu jo pidemmän aikaa.

– Olen ollut asemanhoitajana heinäkuun puolivälistä lähtien, ja koko ajan näitä on tapahtunut, harmitteli Kari Turpeinen.

Erityisesti tavaraa on viety sähkökontista ja poltettavien jätteiden kontista, vaikka hyötyjäteaseman aluetta kiertää panssariaita, ja portti on lukittuna.

– Elektroniikkaa ja kodinkoneita on viety, vaikka ne eivät ole juurikaan toimivia. Jopa tallentava kameravalvonta-kyltit ovat vieneet pois.

Hyötyjäteasema on auki maanantaisin 14 – 18 välisenä aikana. Turpeisen mukaan alueelle on tunkeuduttu monena viikkona lähes heti, kun hyötyjäteasema on sulkenut porttinsa.

– Jo 15 minuuttia lähtöni jälkeen on alueelle tultu. Täällä käydään katsomassa tavaraa ja tullaan kiinnimenon jälkeen uudestaan, päivitteli Turpeinen.

Tavaran anastamisen ohella huolenaiheena on ollut paikkojen sotkeminen, joka tuo Vestialle kustannuksia.

– Paikkojen siivoaminen lisää työaikaa. Lisäksi panssariaitaan tehtyjen reikien paikkaaminen on kallista.

Kari Turpeinen muistuttaa myös, että ongelmajätteiden tai minkä tahansa tavaran jättäminen jäteaseman ulkopuolelle on kielletty.

 

Vestia on tapahtumien johdosta päättänyt kiristää hyötyjäteaseman valvontaa ja pestannut vartiointiliikkeen valvomaan sitä. Viedystä tavarasta tehdään tästä lähtien aina rikosilmoitus.

– Kun asiakas heittää tavaran kuormasta, niin se on siitä lähtien Vestian omaisuutta, selvitti Kari Turpeinen.

Vestialla on käsitys siitä, ketkä ovat murtojen ja anastuksien takana. Tekijöiltä tullaan vaatimaan korvauksia.

Lokakuun alusta lähtien hyötyjäteaseman aukioloaika lyhenee tunnilla; portti menee kiinni kello 17.   

 

Ossi Savolainen