Pussinnyörit kiristyvät – Selännettä pyydetään käynnistämään yt-neuvottelut

Kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan antaa vastauksen Ppky Selänteelle koskien Pyhäjärven selännepalvelujen vuosisopimuksen 2019 esitystä.

Vastauksessa Pyhäjärven kaupunki kertoo antaneensa Ppky Selänteelle 900 000 euron tasapainotusvaatimuksen vuodelle 2019, verrattuna tilinpäätökseen 2017. Vastauksessa vaaditaan, että kaupungin tasapainotusohjelman mukaiset toimenpiteet Ppky selänteen palveluille tulee saattaa täytäntöön ensisijaisesti.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän tasapainotusohjelman kirjauksena on, että säästötavoite saattaa edellyttää yt-neuvotteluja. Koska valmisteltu tasapainotus on jäänyt noin 125 000 euroon verrattuna vuoden 2017 tilinpäätökseen, Pyhäjärven kaupunki pyytää kuntayhtymää käynnistämään yt-neuvottelut, jonka kautta tavoitellaan 300 000 euron lisäsäästön saamista vuositasolla.

Vastauksessa pyydetään saattamaan säästötavoitteesta puuttuva osa aktiiviseen valmisteluun. Valmisteltu esitys henkilöstövaikutusten osalta ja siitä laadittu EVA tulee saattaa Pyhäjärven kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Vastauksessa todetaan, että mikäli säästötavoite saavutetaan ilman lomautuksia tai irtisanomisia, tulee muut tasapainotustoimenpiteet tehdä ensin.

– Pyhäjärven kaupunki pyytää Ppky Selännettä tarkastelemaan uusia tasapainotuskohteita henkilöstösäästöjen kautta. Kaupungin ensisijainen toive kuitenkin on, että kipeästi tarvittava tasapainotus saadaan tehtyä ilman henkilöstövaikutuksia. Kaupunginhallitus on huolissaan työrauhan säilymisestä  Ppky Selänteen henkilöstössä, mutta joutuu toteamaan kaupungin taloudellisen tilanteen olevan muuttumassa yhä vaikeammaksi Selänteen kuntayhtymältä saadun vuoden 2019 vuosisopimusesityksen vuoksi. Saatu esitys uhkaa kesäkuussa hyväksytyn kaupungin talouden tasapainotusohjelman toteutumista, vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi toteaa.

– Näen, että olemme Pyhäjärvellä tulleet tilanteeseen, jossa asioita ei voida enää lykätä. Meidän on elinkeinojen ja elinvoiman kehittämisen tuomien lisätulojen lisäksi myös saatava käyttötaloutemme kuntoon, niin omien hallintokuntien kuin selänne-palveluidenkin osalta. Jouduin tekemään hyväksytyn esitykseni erittäin vastentahtoisesti, Kiviniemi jatkaa.

Kiviniemi tarkentaa vielä, että Selänteen valmistelun jälkeen asia tuodaan valtuuston päätettäväksi.