Mielipide: Päihteiden käyttöön puututtava ajoissa

Sekä koulu että poliisi ovat huolestuneita Pyhäjärven nuorten kokoontumisesta samalle alueelle, jossa alkoholistit viettävät aikaansa. On ollut havaintoja, että nuoret ovat saaneet alkoholia ja tupakkaa alkoholisteilta. Vielä huolestuttavampaa on, että yläasteikäisiä on syyllistynyt huumausaineen käyttörikokseen, kun kannabista on ollut tarjolla.

Päihdelääkärit tietävät, että yläasteikä on riski-ikä päihteisiin sortumiseen.  Aloitetaan alkoholilla ja kannabiksella, sitten muutaman vuoden kuluttua mukaan tulevat kovemmat huumeet. Lisäongelmana ovat reseptillä määrätyt rauhoitus- ja kipulääkkeet, joita käytetään päihtymistarkoituksessa ja ne liikkuvat myös katukaupassa. Seurantatutkimukset ovat osoittaneet, että 14 vuoden iässä alkoholinkäytön aloittaneista 47 prosenttia päätyy alkoholismiin.

Mitä aiemmin päihdekäyttöön puututaan, sitä paremmat mahdollisuudet on ehkäistä päihderiippuvuus, jolla yleensä ei ole loppua näköpiirissä. 30-vuotiaat alkoholistit ja narkomaanit ovat jo vaikeasti hoidettavissa koska elimellinen ja psyykkinen riippuvuus on kehittynyt vahvaksi ja kaveripiiri muodostuu päihteidenkäyttäjistä.  Alkoholikatkaisuhoitojen ja huumevieroitusten tulokset ovat kehnoja.

Päihderiippuvaisen elämä on vaarallista. Uhkana on väkivalta, päihteiden hengenvaaralliset yliannokset ja krooniset hermoston ja sisäelinten sairaudet. Kannabis ja erityisesti amfetamiini saattavat laukaista psykiatrista osastohoitoa vaativia psykooseja.

Helpommin päihteiden käyttöön ajautuvat nuoret, joilla on psyykkisiä ongelmia, erityisesti ahdistusta ja paniikkia. Usein taustalla on myös turvattomat kotiolot liittyen toisen vanhemman tai molempien vanhempien alkoholinkäyttöön. Myös perintötekijöillä on vaikutus. Nämä nuoret tarvitsisivat ajoissa erityistä tukea. Lastensuojelutoimet ovat viime vuosina kiitettävästi kehittyneet, mutta kaikki ongelmaperheet eivät kuitenkaan aina tule tietoon. Poliisilla on parhaat mahdollisuudet saada selville mitä kentällä tapahtuu, mutta poliisin resurssit ovat selvästi riittämättömät.

Valtaosa nuorista viettää normaalia ja tasapainoista elämää ja nuorena aikuisena omaksuvat kohtuuden rajat alkoholin käytössä.  Myös huumeiden käyttö voi jäädä satunnaiseksi. On kuitenkin kannettava huolta siitä vähemmistöstä, joka on sortumassa alkoholistiksi tai narkomaaniksi. Heillä on koko elämä edessään, joten jokainen normaaliin elämään pelastettu on panostamisen arvoinen.

Antti Tapaninaho

Lääketieteen tohtori

Päihdelääketieteen erityispätevyys