PyhäNet ja M-Solutions yhteistyöhön

Pyhänet Oy on solminut yhteistyösopimuksen M-Solutions Oy:n kanssa koskien ICT-asiantuntijapalveluita. Sopimuksella Pyhänet Oy turvaa asiakkailleen tuottamansa ICT-palvelut
sekä häiriöttömän laajakaistaverkon toiminnan. Sopimus on astunut voimaan 28.8.2018 ja on voimassa toistaiseksi.

Uusi yhteistyöavaus tuli ajankohtaiseksi Pyhänet Oy:n avainhenkilöiden vaih-
dosten yhteydessä.

Uusi yhteistyökumppani M-Solutions Oy on Pyhäjärvellä 2016 perustettu yritys. Yrityksen henkilöstöllä on vuosikymmenten kokemus toimimisesta teollisissa ympäristöissä. M-Solutions Oy:llä on käytännön kokemusta laajoista verkko- ja palvelinympäristöistä sekä palveluntuottamisesta.

Pyhänet Oy:n mission ytimessä on entistä korostuneemmin varmistaa toiminta-alueensa elinvoimaisuus mahdollistamalla kotitalouksille, yrityksille ja julkiselle sektorille vikasietoiset ja turvalliset tietoliikenneyhteydet.

Pyhänet Oy tavoittelee yhteistyösopimuksellaan verkon ja palvelujen toimintavarmuuden turvaamisen lisäksi myös joustavaa kehitysresurssia, jonka avulla edistetään yhtiön strategista toimintasuunnitelmaa, PyhäNetin hallituksen laatimassa tiedotteessa todetaan.