Kaupunginjohtajan valintaa koskevasta asiasta valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Pyhäjärven kaupunginhallitus kokoontui maanantaina käsittelemään Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 3. heinäkuuta tekemää päätöstä, jonka mukaan kaupunginjohtajan virkaa ei olisi voitu täyttää vakituisesti siinä vaiheessa, kun Tita Rinnevaaran kanssa tehtyä sovintosopimusta koskeva valitus oli yhä käsittelyssä. Hallinto-oikeuden tulkinnan mukaan uutta kaupunginjohtajaa valittaessa ei ollut vielä varmuutta siitä, jääkö kaupungin ja Rinnevaaran solmima sovintosopimus ja siten myös ero tehtävästä voimaan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa asiasta jouduttiin äänestämään ja valituksen hylkääminen hävisi äänin 1-2. Pyhäjärven kaupunki viittaakin valituksessaan eri mieltä olleen hallinto-oikeustuomarin äänestyslausunnossaan antamiin perusteluihin. Hänen tulkintansa mukaan Tita Rinnevaaran irtisanoutuminen ei peruunnu, vaikka valtuuston 24.11.2015 tekemä päätös sovintosopimuksen hyväksymisestä kumotaan tehdyn valituksen johdosta. Hän perustelee näkemystään myös sillä, että valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa ei ole kielletty. Sopimusta on siis voitu noudattaa osapuolten välillä, vaikka päätös sopimuksen hyväksymisestä ei ole saanut lainvoimaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi ja hallintojohtaja Hannu Haapala ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Asia käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Korkein hallinto-oikeus päättää aikanaan, ottaako se valituksen käsiteltäväkseen. Asian käsittely voi kestää parikin vuotta.