Bongaa lepakko!

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry järjestää heinäkuun viimeisenä viikonloppuna (27.–29. heinäkuuta) kansallisen Lepakkobongauksen. Lepakkobongauksen ideana on havainnoida lepakoita yhden tunnin ajan omavalintaisessa paikassa esimerkiksi oman kesämökin pihassa, puistossa tai lähellä sijaitsevan järven rannassa. Lepakkobongaukseen voi osallistua kuka tahansa lepakoista kiinnostunut. Erityistä asiantuntemusta ei osallistumiseen vaadita. Lepakoita voi havainnoida silmämääräisesti tai erityisellä lepakkodetektorilla, joka muuntaa lepakoiden lähettämät ultraäänet ihmiskorvin kuultaviksi.

Suomen Lepakkotieteellinen Yhdistys haluaa vuoden 2018 Lepakkobongauksessa kiinnittää huomiota monenlaisiin ympäristöihin, joissa lepakot elävät. Eri lepakkolajit suosivat erilaisia ympäristöjä, esimerkiksi pohjanlepakko suosii puoliavointa maastoa, kun taas viiksisiipat viihtyvä metsän siimeksessä. Vesisiipan taas tapaa parhaiten vesistöjen ääreltä saalistamassa veden pinnassa lentäviä hyönteisiä. Eri ympäristöissä elävät lepakot ja lepakkolajit vaikuttavat myös siihen, kuinka herkkiä ne ovat niiden elinympäristöissä tapahtuville muutoksille.

Lepakkobongauksen aikana tehdyt havainnot ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuille tulevalla lomakkeella osoitteessa www.lepakko.fi. Sivustolle kootaan elokuun aikana yhteenveto bongauksen tuloksista. Suomen lepakkotieteellinen yhdistys rohkaisee kaikkia havainnoimaan lepakoita bongausviikonloppuna ja ilmoittamaan edelleen tekemänsä havainnot. Lepakkobongaukseen havaintojaan ilmoittaneiden kesken arvotaan lepakonpönttö.

Kuva: Pixabay