Sinilevästä ei havaintoja Pyhäjärvellä

Kuumat hellepäivät houkuttelevat väkeä rannoille Pyhäjärvellä. Vesien lämmitessä moni on huolissaan sinileväriskistä. Kysyimme ympäristötarkastaja Sanna Rädyltä, millainen on vedenlaatu Pyhäjärvellä.

Millainen Pyhäjärven levätilanne on ollut?

– Vedenlaatu Pyhäjärven uimarannoilla on ollut hyvä. Selänteen alueella sinilevää on löytynyt Haapajärveltä, mutta Pyhäjärveltä ei ole vielä havaintoja. Sinilevätilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti.

Kuinka sinilevän tunnistaa?

– Sinilevän erottaa muista levistä keppitestillä. Jos levämassa hajoaa tikkua heilutellessa veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä tarttuu keppiin, kyseessä on jokin muu levä. Esimerkiksi männyn siitepöly ja sinilevä sekoittuvat helposti toisiinsa. Jos vedessä on sinilevää, uimista ja veden käyttöä kannattaa välttää.

Emolahden uimarannalla sijaitsee valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka. Kuinka levätilannetta siellä seurataan?

– Teemme sinileväseurantaa Emolahdessa joka viikko. Tiistain tai keskiviikon aikana tsekkaamme tilanteen silmämääräisesti ja syötämme tiedot valtakunnalliselle leväseurantasivustolle. Jos löytyy runsaampi leväesiintymä, otamme siitä näytteen.

Tiistaina 17. heinäkuuta tehdyn arvion mukaan, Emolahden havaintopaikalla ei ole sinilevää. Ajankohtaisen tilanteen voi tarkistaa valtakunnalliselta jarviviki.fi -sivustolta.

Kuinka uimavesien laatua valvotaan?

– Terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen tehneet uimarannat kuuluvat Ppky Selänteen valvontasuunnitelmaan. Pyhäjärvellä niitä ovat Lossinranta, Marjoniemen lomakylän uimaranta, seurakunnan leirikeskuksen ranta ja Emolahden uimaranta. Tutkittavia asioita ovat veden lämpötila, pH, kolibakteerit, enterokokit ja sinilevä.

Kuinka usein näytteitä otetaan?

– Ympäristöterveysvalvonta ottaa uimavesinäytteitä pieniltä uimarannoilta kolmesti uimakauden aikana. Emolahti on kävijämäärältään runsaampi ranta, joten sieltä näytteitä otetaan neljä kertaa uimakauden aikana ja kerran ennen uimakauden alkua. Viimeisimmät näytteet on otettu 11. heinäkuuta. Kun tulokset saadaan, ne julkaistaan peruspalvelukuntayhtymän verkkosivuilla. Uusimmat tulokset löytyvät myös uimarantojen ilmoitustauluilta.

Sinilevähavaintoja voi ilmoittaa Ympäristöhallinnon ylläpitämään Järvi-meriwikiin. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla. Runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kunnan terveydensuojeluviranomaisille.