Poikkeusluvalla jatkoa Oulaskankaan synnytystoiminnalle

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle poikkeusluvan synnytysten jatkamiselle Oulaskankaan sairaalassa. Nyt myönnetyllä luvalla synnytykset voivat jatkua vuoden 2021 loppuun saakka.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan synnytyksiä hoitavassa sairaalassa täytyy hoitaa vähintään noin 1 000 synnytystä vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriö voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan synnytysten määrälle, jos se on tarpeen palvelun saavutettavuuden tai potilasturvallisuuden vuoksi. Oulaskankaan sairaalan synnytysten määrä on viime vuosina vähentynyt, mutta synnytyksiä oli vuonna 2017 ennakkotiedon mukaan edelleen 864. Poikkeusluvan myöntämistä puoltavat alueen pitkät välimatkat, suhteellisen suuri synnyttäjien määrä sekä se, että alueella on enemmän monisynnyttäjiä kuin muualla Suomessa. Pohjois-Pohjanmaa on Suomen korkeimman syntyvyyden aluetta, jossa asuu Suomen nuorin väestö.

Lisäksi sairaalassa on riittävä määrä tarvittavaa henkilökuntaa, tilat, välineet ja laitteet sekä nopeasti saatavilla synnytyksiin ja anestesiologiaan perehtyneitä lääkäreitä. Näiden kohentuneiden laatutekijöiden on arvioitu täyttävän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaiset edellytykset.