Seurakunta sopeuttaa

Kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan 16.5.2018, että edellisessä kokouksessa käynnistetty yhteistoimintamenettely työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa (tuta-menettely) on päättynyt. Yt-neuvottelujen aikana päädyttiin yhteiseen näkemykseen, että seurakunnan perustehtävä huomioiden työvoiman vähentämisen tulee kohdistua seuraaviin seurakunnan henkilöstön osa-alueisiin: 1) kiinteistö- ja keittiöpuolen tehtävät, 2) hallinto- ja toimistotyötehtävät sekä 3) kasvatuksen työala.

Toimenpiteinä 76 000 euron säästötavoitteen saavuttamiseksi kirkkoneuvosto päätti tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanoa lastenohjaajan ja tuntipalkkaisen leirikeskuksen emännän työsuhteet sekä osa-aikaistaa toimistosihteerin virkasuhteen 80 prosenttiseksi ja siistijän työsuhteen 60 prosenttiseksi. Toimintaympäristön muuttumisen ja seurakunnan jäsenmäärän jatkuvan vähenemisen myötä työvoimaresurssien supistamisen jälkeenkin tehtäviä voidaan järjestää uudelleen niin, että seurakuntalaisten kannalta vaikutus on mahdollisimman vähäinen.