AVI antoi lausunnon Pyhäjärven eroaikeista

Pyhäjärven kaupungin päätös erota peruspalveluja tuottavasta Selänteen kuntayhtymästä ei Pohjois-Suomen aluehallintoviraston mielestä ole realistinen, toteaa virasto Sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa.

Aluehallintovirasto katsoo, että Pyhäjärvi ei yksinään kykene järjestämään sote-palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön edellyttämällä tavalla 1.1.2019 lukien.

Aluehallintovirasto toteaa, että PPKY Selänteen kuntayhtymähallitus on päättänyt 26.4.2018, että mikäli Pyhäjärven kaupunki lähtee ulkoistamaan PPKY Selänteen järjestämisvastuulla olevia sote-palveluja, niin tällöin Pyhäjärven kaupunki joutuu järjestämään ulkoistuksen ulkopuolelle jäävät loput sote-palvelut itse vuoden 2019 ajaksi.

Pyhäjärven kaupungin mahdollisuudet järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut vuoden 2019 ajan itse, joko kunnan omana toimintana tai yksityiselle palveluntuottajalle ulkoistettuna, eivät tuleva sote- ja maakuntauudistus, uudelleenjärjestelyjen vaatima valmisteluaikataulu sekä kilpailulainsäädäntö huomioon ottaen ole realistiset, katsoo Aluehallintovirasto lausunnossaan.

Pyhäjärven irtaantuminen yhteistoiminnasta vaikeuttaisi Aluehallintoviraston mielestä olennaisesti kuntayhtymän palvelukokonaisuuksien järjestämistä ja veisi merkittävästi niitä voimavaroja, jotka tulisi tässä vaiheessa kanavoida sote- ja maakuntauudistusten toimeenpanon valmisteluun.