Kirkkoneuvosto päätti käynnistää yt-neuvottelut

Pyhäjärven seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 18. huhtikuuta pidetyssä kokouksessaan käynnistää yhteistoimintaneuvottelun työvoiman käytön vähentämiseen liittyvässä tilanteessa. Menettely koskee koko henkilöstöä ja syyt ovat tuotannolliset ja taloudelliset. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 76 000 euron säästötavoite seurakunnan talouden tasapainottamiseksi.

Kirkkoneuvoston nimeämä talouden tasapainottamisryhmä on selvittänyt alkuvuonna toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2018 talousarvio on lähes 76 000 euroa alijäämäinen. Tulokehitys on ollut ja ennusteen mukaan paikalliset olosuhteet huomioiden tulee edelleen olemaan negatiivinen. Kolmen vuoden aikana kirkollisverotulojen ja yhteisöverotulojen / valtionrahoituksen muodostama yhteistulo on pienentynyt 24,4 prosenttia. Nykyisten rakenteiden ylläpitoon tulot eivät enää riitä, kuten tilinpäätöksen 2017 negatiivinen vuosikate ja tulevien vuosien talouslaskelmaennusteet osoittavat.

Seurakunnan ja koko paikkakunnan väkimäärä laskee jatkuvasti. Henkilöstökulut ovat suuri menoerä seurakunnan taloudessa. Muista kululuokista, eli kiinteistö- ja toimintakuluista ei ole saatavissa sen suuruisia säästöjä kuin taloudellinen tilanne vaatii. Menneinä vuosina on muutama vapautunut virka tai toimi jätetty täyttämättä, mutta lähivuosina ei ole näköpiirissä eläköitymisiä. Henkilöstön määrään liittyvien päätöksien tekeminen tulee olemaan väistämätöntä. Niukkenevien resurssien seurauksena joudutaan miettimään, mitkä seurakunnan tehtävät ovat keskeisimpiä ja lakisääteisiä ja mistä voidaan luopua.

Kirkkoneuvosto päätti että niin sanottujen turhien ylläpitokustannusten vähentämiseksi leirikeskus ja rantasauna eivät ole käytössä tulevana talvena 1.12.2018 – 28.2.2019 välisellä ajalla. Kyseisenä aikana leirikeskus ei ole myöskään vuokrattavissa ulkopuolisille.

Talouden tasapainottamisryhmä arvioi kiinteistöjen osalta ainoaksi säästökohteeksi leirikeskuksen, jonka sulkeminen talvikaudella voisi vähentää kiinteistökustannuksia. Rakennuksen käyttöaste on vuositasolla noin 30 prosenttia, joten toiminta keskitetään muille kuukausille.