Pyhäjoen tulvahuippua odotetaan viikonlopulle tai tulevalle viikolle

Jokilaaksojen pelastuslaitos tiedottaa, että tulvahuipusta ennustetaan voimakasta ja sen odotetaan koettelevan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen aluetta viikonlopun ja mahdollisesti myös tulevan viikon aikana. Tilanteen takia on ryhdytty toimenpiteisiin.

Pelastuslaitos on varautunut tulvahuippuun kohottamalla valmiuttaan tulevan viikonlopun ajaksi. Huomiota kiinnitetään Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella erityisesti Kala- ja Pyhäjokiuomien alueille. Toimintavalmiutta on kohotettu lisäämällä henkilöstöä ja hankkimalla lisäkalustoa. Esimerkiksi rakennuksia on jo suojattu Kalajoen varrella ja niitä suojataan parhaillaan.

Tulvatilanteessa pelastuslaitoksen lakisääteisiä tehtäviä ovat esimerkiksi väestön evakuoiminen ja varoittaminen sekä vahinkojen rajoittaminen rakennuksia suojaamalla. Ennakoinnin tavoitteena on pystyä hoitamaan päivittäiset toimet ja päivittäinen toimintavalmius, ja lisäksi pystyä hoitamaan kaikki tulvien torjuntatoimien vaatimat tehtävät.

Virtaavien vesien lähistöllä, jokivarsilla on oltava nyt hyvin varovaisia. Erityisesti on valvottava lapsia.