Mielipide: Kysyn korkeimmalta hallinto-oikeudelta

Pyhäjärven Sanomien edellisessä numerossa oli uutinen, että olen valittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 8.2.2018 päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kuntalain 41 §:n mukaan ”Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.”

Kaupungin hallintosäännön mukaan hallintojohtaja toimii tarvittaessa kaupunginjohtajan sijaisena.

Kaupunginhallitus kutsui suostumuksensa perusteella Veikko Tikkasen hoitamaan kaupunginjohtajan viransijaisuutta   kaupunginjohtajan virkavapauden ajaksi 4.1.– 31.7.2016.

Me muutamat valtuutetut valitimme 8.2.2016 valtuuston päätöksistä sillä perusteella, että kaupunginvaltuusto ei ollut vahvistanut Veikko Tikkasen määräaikaista virkasuhdetta.  Kaupunginvaltuustolle päätettäväksi tulleet asiat eivät olleet syntyneet laillisesti, koska käsiteltävien asioiden valmistelun ja esittelyn oli toimittanut henkilö, jolla ei ollut kuntalain määräämää kunnanjohtajastatusta määräaikaiseen virkaan.

Hallinto-oikeus antoi päätöksen valituksesta 8.2.2018 ja hylkäsi valituksen perustellen ratkaisuaan sillä, että Tikkanen on tosiasiassa hoitanut kaupunginjohtajan tehtäviä mainitun ajan. Sillä valituksessa esitetyllä perusteella, että kaupungin hallintosäännön mukaan hallintojohtaja toimii tarvittaessa kaupunginjohtajan sijaisena, ei ollut merkitystä.

Hain muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen perustellen valitustani sillä, että kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupunginjohtajan viranhoidon määräaikaisuuden.

Kuntalaki säätää kunnanjohtajan viran hoidosta joko toistaiseksi tai määräajaksi. Kaupunginvaltuuston hyväksymä hallintosääntö on toissijainen kuntalakiin nähden. Kaupunginjohtajan määräaikaisuuden päättää kaupunginvaltuusto.

Jään mielenkiinnolla odottamaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua asiassa.

Taimi Nurminen