Ikäystävällisyys on myös lumitöitä

Omaishoitaja Anneli Karioja (vas.) kertoi vs. hoito- ja vanhustyönjohtaja Leena Sikalalle palvelutarpeista. Annelin mielestä on hyvä, että koulutetaan myös omaishoitajia, jotka eivät ole hoitoalan ammattilaisia.

Ikäystävällinen Pyhäjärvi-tapahtumassa torstaina puhuttiin seniorien ja omaishoitajien palveluista Pyhäjärvellä. Osallistujat saivat tietokatsauksia sekä kaupungin, maakunnan että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen asiantuntijoilta ja pääsivät kertomaan käytännön tilanteesta ovensuukyselyssä.

Pyhäjärvellä asuu noin 1700 yli 65-vuotiasta, heitä on 31,1 prosenttia väestöstä. Ikäihmisten osuus ei enää juuri kasva, toisin kuin useimmissa muissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa.

Eniten palveluja tarvitsevia eli 85 vuotta täyttäneitä on 244. Kotona asuu 92 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.

Soten tulevissa muutoksia Pyhäjärvellä pidetään tärkeänä turvata lähipalvelut. Projektipäällikkö Arja Rantapelkonen kertoi hyvinvointimessuilla kootuista ihmisten toiveista hyvinvoinnin parantamiseksi.

– Tärkeäksi koettiin huolenpito vanhuksista ja me-henki, yksimielisyys kaupungin päätöksenteossa, lääkäriin pääsyn helpottaminen, kauppapalvelujen saaminen kotiin, yleinen wc torialueelle, kaikkien senioreiden yhteinen kokoontuminen sekä erilaiset liikuntapalvelut.

Rita Oinas Pohjois-Pohjanmaan liitosta puhui hallituksen kärkihankkeena toteutettavasta ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon kehittämisestä. Vielä ei tavoite ympärivuorokautisesta kotihoidosta toteudu.

– Kotona asumista tukevia palveluita tulisi olla riittävästi. Se pitää ottaa huomioon myös ympäristön suunnittelussa, esimerkiksi niin että jalankulku on turvallista. Sitten, kun maakunta järjestää sotepalvelut, tavoitteena on saada joka kuntaan paikka, josta saa neuvontaa ja ohjausta.

Selänteen terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski lupaili helpotusta Pyhäjärven lääkäripulaan. Uusi omaishoidon ohjaajan paikka tulee hakuun huhtikuussa.

– Viime vuonna aloittivat perhehoitajat ja nyt on koulutuksessa 12 uutta. Palvelusta on hyvät kokemukset. Nyt kehitetään kotihoidon ympärivuorokautista palvelua.

– Tänä vuonna hoitajat viipyvät pitempään asiakkaan luona kuin aiemmin, ja kotona hoidetaan huonompikuntoisia asiakkaita. Tavoite on kohti omahoitajuutta, että samat tutut hoitajat käyvät asiakkaiden luona.

Matalan kynnyksen palvelupistettä suunnitellaan Pyhäjärvellä terveyskeskuksen aulaan. Seniorineuvola kutsuu 70 vuotta täyttäneet terveystarkastuksiin. Yli 80-vuotiaiden luona pyritään käymään kotona.

Tieto seniorineuvolasta ei ole tavoittanut kaikkia ikäihmisiä. Terveyskeskuksen ajanvarauksesta ei aina ehditä ohjata seniorineuvolaan. Tietoa kaivattiin ihan vanhaan tyyliin esitteinä ja paikallislehdessä eikä vain netissä.

Keskustelussa nostettiin esiin Työntalo Namon lumityö- ja ruohonleikkuupalvelun loppuminen. Namolla ei ole tarpeeksi väkeä tehtäviin ja enää tämän kevään lumityöt on luvattu hoitaa.

Kaikilla ei ole varaa ostaa yksityistä palvelua. Moni joutuu lähtemään kodistaan, jos lumia ei luoda. Lumitöihin pitäisi löytyä luotettava tekijä.

Arja Rantapelkonen lupasi, että yhdessä yhteisöasiamies Eeva Vaskilammen otetaan lumityöasia esiin kaupungin kanssa.

Kirsi Haapea