Pankkilakko saattaa toteutua ensi viikolla – Juttua päivitetty, sovinto saavutettiin

Rahoitusalalla on neuvoteltu uudesta työehtosopimuksesta viime lokakuusta asti ilman tulosta. Kiistan aiheena on viikonlopputöiden tekeminen. Alan työehtosopimus päättyi marraskuun 2017 lopussa ja alalla on voimassa ammattiliittojen ylityökielto.

Valtakunnansovittelija Minna Helle jätti sovintoehdotuksen työriidan osapuolille torstaina. Osapuolet Ammattiliitto Pro ry, Ammattiliitto Nousu ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry sekä Finanssiala ry vastaavat ehdotukseen sunnuntaina 25.3. Sovintoehdotus ei koske Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry:n ja Danske Bankin välistä työriitaa. Danske Bankin työehtosopimusratkaisusta neuvotellaan vielä erikseen.

Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen. Työnseisaukset uhkaavat rahoitusalaa 26.3.2018 alkaen.

Op-ryhmä tiedottaa, että mikäli rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluissa ei päästä sopimukseen, osuuspankit ovat pääsiäisviikon kiinni. Asiakkaita pyydetään varautumaan mahdolliseen lakkoon etukäteen.

Toteutuessaan lakko sulkee valtaosan osuuspankkien konttoreista koko pääsiäisviikoksi. Avoinna olevien konttoreiden määrä ja aukioloajat selviävät vasta ensi viikolla. Asiakkaita kehotetaan hoitamaan välttämättömät pankkiasiansa jo ennakkoon tämän viikon aikana mahdollisuuksien mukaan.

Työnseisauksen aikana pyritään turvaamaan sekä henkilö- että yritysasiakkaiden tärkeimmät palvelut, kuten korttimaksaminen, käteisautomaattien toiminta sekä palkkojen, eläkkeiden ja laskujen maksu. OP:n kortilla käteistä rahaa saa lisäksi mm. K-ryhmän ruokakauppojen, Neste-palveluasemien, Tokmannien sekä R-kioskien kassoilta. Palveluissa saattaa esiintyä häiriöitä, ja viiveet niiden korjaamisessa ovat mahdollisia. Lisäksi puhelin- ja verkkoasiakaspalvelu toimii vain osittain.

Ammattiliittojen ilmoitukset muita pankkeja koskevista, huhtikuulle kaavailluista työnseisauksista voivat myös välillisesti vaikuttaa OP:n palveluihin huhtikuun aikana.

Päivitys uutiseen 26.3.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa, että kaikki työriidan osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen.

Sovinnot merkitsevät sitä, että kaikki ilmoitetut työtaistelutoimenpiteet peruuntuvat ja myös ylityökiellot päättyvät.

Työriitaa on soviteltu joulukuusta 2017 lähtien. Valtakunnansovittelija on tyytyväinen, että ratkaisu saatiin aikaan.

– Riita on ollut poikkeuksellisen pitkä ja vaikea. Olen tyytyväinen, että se saatiin viimein ratkaistua, Helle sanoo.

Sovintoehdotuksen mukainen työehtosopimus on voimassa 31.1.2021 saakka. Viimeinen vuosi on niin sanottu optiovuosi eli sopimus on irtisanottavissa päättymään 31.1.2020.

Palkkoja korotetaan 1.3.2018 lukien 1,26 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 1.2.2019 lukien 1 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi palkkoja korotetaan 1.10.2018 alkaen 1,2 prosentin suuruisella palkkakeskusteluerällä. Palkkaratkaisu vastaisi tasoltaan liittokierroksella syntyneiden sopimusten linjaa.

Viikonlopputyön tekemisestä sovitaan rahoitusalalla jatkossa ensisijaisesti paikallisesti. Mikäli paikallisissa neuvotteluissa ei päästä lopputulokseen, voi työnantaja tietyin rajoituksin määrätä toimihenkilöitä viikonlopputyöhön. Tällöinkin viikonlopputyötä tehdään ensisijaisesti vapaaehtoisuuden pohjalta. Sovintoehdotus sisältää lisäksi määräyksiä, jotka takaavat toimihenkilöille vapaita viikonloppuja sekä mm. oikeuden kieltäytyä viikonlopputyöstä, jos siihen on erittäin painava henkilökohtainen este. Sunnuntaityön teettäminen ilman paikallista sopimusta on mahdollista vasta 1.1.2019 lukien.