Pelastuslaitos kehottaa kiinnittämään huomiota kattojen lumikuormiin

Lunta riittää ja lisää on luvassa, katse kattoihin!

Jokilaaksojen pelastuslaitos kehottaa seuraamaan kevään etenemistä muun muassa tarkkailemalla kattojen lumikuormia. Tänä vuonna on lunta riittänyt ja lähipäivinä on ainakin sääennusteiden mukaan lisää luvassa.

Ympäristöministeriön julkaisemien ohjeiden mukaan kaikki kattorakenteet suunnitellaan rakentamismääräysten mukaisille lumikuormille varmuuskertoimia käyttäen. Erityisen riskialttiita ovat suuret hallit ja vastaavat rakennukset, joissa piilevät rakennevirheet ovat tyypillisesti ilmenneet, kun katon lumikuorma on kasvanut lähelle suunnittelurajaa, mutta ei välttämättä vielä ylittänyt sitä. Lumen poisto laaja-alaisilta katoilta on suositeltavaa jo ennen kuin lumikuorma ylittää mitoituksen pohjana olevan peruslumikuorman.

Pientalojen kuten omakoti-, pari- ja rivitalojen osalta suurimmat riskit liittyvät lumen pudottajien tipahtamisiin sekä katolta putoavan lumimassan aiheuttamiin henkilövahinkoihin.

Kiinteistönomistajan tulee seurata lumitilannetta ja huolehtia, että lunta poistetaan katolta tarpeen mukaan. Lumenpudotuksessa on syytä käyttää ammattilaisapua, esimerkiksi kiinteistöhuoltoyhtiöitä ja huolehdittava työturvallisuudesta kuten kiinnittäytymisestä sekä ohikulkijoiden turvallisuudesta.

Jokilaaksojen pelastuslaitokselle ei toistaiseksi ole aiheutunut katolla olevista lumimääristä tehtäviä tänä talvena. Eri puolilla Suomea on kuitenkin lumen painosta tapahtuneita onnettomuuksia esiintynyt. Alueemme kuntia on myös tiedotettu huomioimaan lumimäärien kehitys alueellamme.

Jarmo Myllymäki
riskienhallintapäällikkö
Jokilaaksojen pelastuslaitos