Tikanmäki sai tuomion

Tita Rinnevaaran irtisanomismenettelyä koskevan asian käsittely on saatu päätökseen Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Ennen pääkäsittelyn aloittamista käytiin syyteneuvottelu Tita Rinnevaaran ja vastaajien eli Katja Erkkilän, Marita Kärkkäinen-Rytkösen, Jorma Leskisen, Paavo Leskisen, Taimi Piipon, Jukka Tikanmäen, Kauko Tikkasen ja Veikko Tikkasen kesken. Vastaajat ja Rinnevaara sopivat Rinnevaaralle maksettavista korvauksista ja Rinnevaara ilmoitti luopuvansa kaikista rangaistusvaatimuksista vastaajia kohtaan.

Syyttäjä päätti peruuttaa syytteet kaikkia muita vastaajia, paitsi Jukka Tikanmäkeä vastaan. Syyttäjän rangaistusvaatimus Jukka Tikanmäelle oli virka-aseman väärinkäyttäminen. Perusteluina kerrotaan, että tekoaikana voimassa olleen kuntalain mukaan, luottamushenkilön on täytynyt edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta. Rinnevaaralle maksettavaksi sovittu korvaus on seurannut tahallisesta menettelystä, jolla on jätetty huomiotta lisäksi tuomioistuimen määräämä täytäntöönpanokielto ja Rinnevaaraa koskeneen erottamispäätöksen kumoava päätös.

Tällä hetkellä Pyhäjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimiva Tikanmäki sai tuomion virka-aseman väärinkäyttämisestä. Rangaistusvaatimukseksi tuli 50 päiväsakkoa eli yhteensä 2950 euron sakkorangaistus.

Asia käsiteltiin niin sanotussa tunnustamisoikeudenkäynnissä, jolloin rikoksensa tunnustavaa tuomittaessa käytetään lievennettyä asteikkoa. Käräjäoikeuden mukaan rikoksesta olisi tuomittu ilman asian selvittämiseen myötävaikuttamista 90 päiväsakkoa.

 

Jaana Salo

 

Lue aikaisempi juttu oikeudenkäynnistä:

Käänteitä käräjillä – pitkä päivä päättyi sovintoon