Kaivosaiheisen muistitiedon keruu 1.3.–31.8.2018

Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS kerää muistitietoa kaivoksista. Pyhäjärvellä sitä varmasti löytyy monelta.

Kaivos tarjoaa työtä ja jättää maisemaan jäljen. Kaivoksissa tuotetaan raaka-aineita, joita ilman emme pärjää päivittäisessä elämässämme, mutta kaivos voi myös muuttaa ihmisen ympäristön ja elämänkulun. Kaivostoiminta on lisääntynyt Suomessa viime vuosina, mutta on myös kaivoksia, jotka ovat toimineet hiljaisuudessa ja vailla suurta julkisuutta vuosikymmeniä.

Oletko työskennellyt kaivosalalla, onko paikkakunnallasi toiminut kaivos tai oletko asunut kaivoksen lähellä? Keräämme nyt kirjoituksia siitä, millaista on työskennellä kaivoksessa ja asua kaivosten naapurustossa. Kirjoita kokemuksistasi!

Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

  • Millainen kaivos on työpaikkana? Millaisia mielikuvia kaivosalaan liittyy, kuinka alalle päädytään, millaista on alan työntekijöiden yhteisöllisyys, miten kaivostyö on muuttunut?
  • Kuinka kaivos on vaikuttanut maisemaan ja ympäristöön?
  • Kuinka kaivos on vaikuttanut paikkakunnan yhteisöihin ja ihmisten välisiin suhteisiin?
  • Kuinka kaivos on vaikuttanut paikkakunnan elinkeinoihin ja talouteen?
  • Onko kaivos lakkautettu? Miten toiminnan päättyminen on vaikuttanut?
  • Onko paikkakunnaltasi etsitty malmia: millaisia kokemuksia paikkakunnallasi on malminetsijöistä ja millaisia odotuksia malminetsintä herätti? Oletko ollut itse mukana malminetsinnässä?
  • Ovatko kaivokset kansallisomaisuutta vai ylikansallista liiketoimintaa? Millaista on, kun paikkakunnalle tulee ulkomainen kaivosyhtiö? Kuinka toimintakulttuuri ja kontaktit paikallisiin asukkaisiin koetaan? Mitä valtausoikeuksista ajatellaan?
  • Onko paikkakunnallasi toimineeseen tai sinne suunniteltuun kaivokseen liittynyt protesteja tai mielenosoituksia? Millaisia ne olivat?
  • Millaisia vaikutuksia kaivostoiminnalla on ollut paikkakuntasi politiikkaan?

Kirjoitukset arkistoidaan SKS:n arkiston Joensuun toimipisteeseen.

SKS tiedottaa keruun tuloksista syksyllä 2018. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitos.

Vastausohjeet:

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit myös äänittää muistelusi tai haastatella henkilöä, jolla on kaivoksiin liittyviä muistoja. Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon.

Otamme vastaan myös valokuvia. Lähettämällä kuvat annat suostumuksesi kuvien arkistointiin SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen ja julkaisemiseen arkiston sääntöjä noudattaen. Muista kuvaluovutuksista ota yhteyttä arkistokuvat@finlit.fi. Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 31.8.2018 mennessä SKS:n nettisivulta www.finlit.fi löytyvällä lomakkeella tai postitse osoitteeseen SKS:n arkisto, Joensuun toimipiste, PL 111, 80101 Joensuu (merkitse kuoreen tunnus ”Kaivos”) tai sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Kaivos”.

Kuva Kirsi Haapea