Poliisi tiedottaa liikenneturvallisuudesta

Hiihtolomaliikenne vilkasta tulevana viikonloppuna

Tulevana viikonloppuna 23. – 25.2.2018 on odotettavissa Oulun poliisilaitoksen alueella kulkevilla valtateillä liikenteen vilkastumista. Etelä-Suomen hiihtolomalaiset palaavat lomaltaan ja keskisuomalaiset aloittavat lomansa, mikä lisää liikennettä tiestöllä. Tuleva viikonloppu tulee todennäköisesti olemaan hiihtolomaliikenteen osalta vilkkain viikonloppu.

Liikenteen odotetaan vilkastuvan erityisesti lauantaina valtatie 4:llä välillä Kemi – Jyväskylä. Liikennemäärä kasvaa pohjoisesta alkaen jo aamusta. Sunnuntaista odotetaan myös vilkasta päivää liikennemäärien suhteen valtatie 4:llä etelään päin suuntautuvan liikenteen osalta.

Oulun poliisilaitos suorittaa erityisesti näkyvää valvontaa hiihtolomaliikenteen osalta kaikella liikenteenvalvontakalustolla. Liikkeellä on sekä automaattivalvonnan ajoneuvoja että muuta liikenteenvalvontakalustoa sekä nopeusvalvontaan että ajotapavalvontaan liittyen. Laadukkaassa liikennevalvonnassa ei voi poliisimiehen osaamista sekä ammattitaitoa liiaksi korostaa.

 

Liikennemäärä kaksinkertaistui edellisenä lauantaina

Viime lauantaina 17.2. poliisin valvoessa hiihtolomaliikennettä, poliisin kirjaamien liikennerikkomusten ja -rikosten määrät olivat huomattavasti alhaisemmat kuin edellisenä lauantaipäivänä 10.2., mikä ilolla todettakoon. Liikennemäärät olivat lauantaina 17.2. suuria, sillä määrä kaksinkertaistui helmikuun edellisiin lauantaihin verrattuna. Vaikka tiestöllä oli paljon ajoneuvoja ja ihmisiä liikkeellä, niin poliisin ei tarvinnut puuttua normaalia enemmän ihmisten ajokäyttäytymiseen. Suuret liikennemäärät rauhoittavat ajamista ja tietoisuus päivän erikoisluonteesta mahdollisti rauhallisen liikkumisen. Samaa tietoisuutta ja rauhallista liikkumista toivotaan tulevinakin viikonloppuina ihmisiltä.

 

Raskaan liikenteen tehovalvonta alkaa maanantaina

Poliisi valvoo tehostetusti raskasta liikennettä koko maassa maanantaista sunnuntaihin 26. – 4.3.2018. Valvontateemaan osallistuvat kaikki poliisilaitokset. Valvonnan tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta.

Tehovalvontajakso on osa Euroopan liikennepoliisiverkoston (TISPOL) Euroopan laajuista valvontateemaa.

– Liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvontaa kohdennetaan erityisesti tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisiin, muun muassa ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen. Lisäksi valvontaa kohdennetaan kuorman varmistamiseen sekä ajoneuvojen kuntoon, koska näillä osa-alueilla puutteita on ollut selkeästi eniten, poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallituksesta sanoo.

Viime syksynä toteutetulla vastaavalla valvontajaksolla noin joka kolmas kuljettaja sai sakon, rikesakon tai huomautuksen. Määrä kasvoi hiukan vuoden 2016 vastaavaan valvontaan verrattuna.

Viime vuoden aikana järjestettiin kolme valtakunnallista valvontateemaa, joissa tarkistettiin yhteensä 4911 ajoneuvoa. Kuluvanna vuonna teemojen määrä on nostettu neljään.

Poliisihallitus tiedottaa valvonnan valtakunnallisista tuloksista maanantaina 5.3. Paikallisista tuloksista tiedottavat poliisilaitokset.