Talouden tasapainottaminen alkaa vaikuttaa sote-kustannuksiin

Pyhäjärven kaupunki tiedottaa, että vuoden 2017 tilinpäätöksen alustavan toteuman mukaan Pyhäjärven kaupungin talouden tasapainotus on alkanut näkyä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toiminnassa. Palvelujen ja hallinnon toteuma vuonna 2017 oli noin 25,15 miljoonaa euroa. Vaikka Pyhäjärven maksuosuus Ppky Selänteelle vuonna 2017 muodostui yhä noin 900 000 euroa yli alkuperäisen talousarvion, lisätalousarvion määrärahamuutos -1,7 miljoonaa euroa ei toteutunut kokonaisuudessaan. Uuden sairaalan vuokrista johtuva korotus oli merkittävä seikka kustannustason nousun kannalta, joskin palvelurakenteista ja tuotantomuodosta johtuvat käyttötalouden haasteet ovat yhä suurelta osin ratkaisematta, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Kaupunginhallituksen 13.6.2016 antama vuoden 2017 talousarvion laadintaohje piti sisällään miljoonan euron tasapainottamisohjeen Ppky Selänteelle. Kustannustason muutos tuli tehdä vuoden 2016 talousarvioon nähden. Tiedotteessa todetaan myös, että tasapainotusohjelmaan kuntayhtymän toimesta valmisteltujen säästötoimenpiteiden jääminen toteutumaltaan monesti vaatimattomiksi on huolestuttavaa.

Tiedotteen mukaan kuntayhtymän tuottamien palvelujen kokonaisuudessa on kuitenkin havaittavissa kustannustehokkuuden positiivista kehitystä. Pyhäjärven kaupungin jo vuodesta 2015 voimakkaasti ajama yhtymän tuottamien palveluiden tasapainotustyö on alkanut kantaa hedelmää, joka on koitunut myös Ppky Selänteen muiden jäsenkuntien hyväksi.

Edessä olevaan maakunta- ja soteuudistukseen varaudutaan siirtymäsuunnittelun avulla, mutta aikaa siihen on rajallisesti. Pyhäjärven kaupungille tammikuussa 2019 siirtyvä palvelujen järjestämisvastuu mahdollistaa oraalle päässeen tasapainottamisen tekemisen kantokykyä vastaavaksi, tiedotteessa lupaillaan. Samalla Pyhäjärven kaupunki tavoittelee työvoimavaikutusten ja lähipalvelujen turvaamista. Parhaillaan valmistelussa ovat vertailuhintojen ja tuotantomuotojen muutosmahdollisuuksien kartoittamiset. Kaupungin tavoitteena on, että kartoitustyö antaa hyvän pohjan edetä tasapainottamistoimenpiteissä vielä loppukevään aikana.

Pyhäjärven kaupungin näkökulmasta sosiaali- ja terveyspalvelujen tasapainotuksen tehokas toteutus vuonna 2019 on ratkaisevassa roolissa laajemman elinvoimatyön tulevien vuosien resurssien turvaamisessa. Kuntayhtymän taholta merkittävästi alimitoitettu vuoden 2017 Pyhäjärven palvelujen talousarvio vaikeutti kaupungin talouden suunnittelua merkittävästi ja hankaloitti myös kaupungin jo kaksi vuotta esillä pitämää kuntayhtymätason siirtymäsuunnittelua soteuudistusta edeltävänä kriittisenä aikana. Edellä mainitut seikat ovat olleet osasyinä syntyneeseen luottamuspulaan, tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteessa Pyhäjärven kaupunki kertoo myös haluavansa kiittää Selänteen Pyhäjärven henkilöstöä tuloksekkaasta työstä tilikaudella 2017.