Mielipide: Vastine Rainer Kyyröselle

Vanhusneuvoston aloitteesta sivistyslautakunta on käsitellyt ikäihmisten digiopetukseen liittyvän kurssin käynnistämistä lukiossa ja suhtautunut siihen myönteisesti.

Lukion rehtori on valmistellut asiaa ja muutama lukion opiskelija on ilmaissut kiinnostuksensa kurssia kohtaan. Kurssi on tarkoitus käynnistää pilottiluonteisena ja siitä saadun kokemuksen perusteella suunnitella jatkoa.

Jukka Lehtosaari
sivistysjohtaja